Valérie Némethy

Valérie Némethy

Návykové prvky her a sítí a jejich dopady na naše zdraví. Bližší informace zde: Městská knihovna Děčín

Děčín 16.11.2023 od 16.00 v Karls grill bar

Městská knihovna Děčín Vás zve na přednášky o pralese a orangutanech, které se konají dne 8. listopadu 2023

Jaké to je monitorovat a pomáhat chránit velryby, tygry, jaguáry, medvědy i celé ekosystémy? Přednáší Milan Jeglík a Zuzana Koloušková - český neohrožený pár, který žije neobvyklý život. Zdolávají deštné nížinné a horské pralesy, brázdí pobřežní oceánu a to vše, aby pomáhali národním parkům s monitoringem ohrožených zvířat a odhalovaním pytláctví. Bližší informace najdete: zde 

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2023 poskytuje jedinečnou příležitost seznámit se s aktuální nabídkou vzdělávacích programů středních škol pro školní rok 2024/2025. Je významným informačním zdrojem nejen pro samotné žáky a žákyně, ale i pro jejich rodiče.Naším záměrem je nabídnout prezentaci širokého spektra oborů a škol, a to nejen z děčínského regionu. Každý zájemce o studium se na veletrhu dozví důležité informace a může porovnat veškeré možnosti, aby nakonec mohl vykročit svou vlastní cestou.Své nezastupitelné místo mezi vystavovateli zaujímají také významní děčínští zaměstnavatelé. Nabídnou prezentaci klíčových profesí a možností konkrétního pracovního uplatnění v našem regionu. Napomáhají tak rozšířit povědomí žáků a žákyň o světě práce. Pro ty, co již při volbě střední školy uvažují o následném studiu na vysoké škole, rádi představíme vysokou školu České vysoké učení technické s pracovištěm přímo v Děčíně. Pracoviště nabízí různé aktivity a programy již pro žáky a žákyně základních a středních škol v oblasti digitální gramotnosti, logiky, matematické gramotnosti a v oblasti polytechnických dovedností.Kariérové poradkyně z Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Děčín vám na veletrhu pomohou při výběru vhodného povolání a zároveň jsou připraveny být vám oporou při výběru vhodného studijního oboru. U stánku Úřadu práce ČR získáte mnoho zajímavých odkazů, můžete využít testování v oblasti kariérového poradenství, případně si domluvit schůzku s kariérovou poradkyní. Můžete se těšit i na bývalé (LOŇSKÉ) DEVÁŤÁKY, kteří vám rádi předají své čerstvé zkušenosti z přijímacího řízení na střední školu a postřehy z nového školního prostředí.Letošní rok je vyhlášen Evropským rokem dovedností. Zároveň se VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2023 koná v Evropském týdnu odborných dovedností 2023.Velkým tématem je snaha o to, aby dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnavatelů, tedy sladění aspirací a dovedností lidí s příležitostmi na trhu práce. Základem je a vždy bude získaná kvalifikace, základní a střední vzdělání, na které můžete navázat průběžně dalším vzděláváním v průběhu celého života. Vaše dosažené vzdělání a kvalifikace je hodnota, kterou vám již nikdo nevezme.Evropský rok dovedností staví dovednosti do centra pozornosti. Na veletrhu si proto může každý vyzkoušet dovednosti potřebné pro studium jednotlivých oborů nebo dovednosti a pracovní činnosti pro uplatnění na trhu práce.Tradiční doprovodnou akcí veletrhu je soutěž pro vycházející žáky o hodnotné ceny. Letos vyhlásil realizační tým soutěž na téma DOVEDNOSTI BUDOUCNOSTI.Věříme, že se tento katalog stane dobrým průvodcem na cestě k vašemu budoucímu uplatnění.

Realizační tým veletrhu

Anděl Strážný je registrovaná sociální služba tísňové péče. Organizace pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám prostřednictvím monitorovacích zařízení s SOS tlačítkem. Tato zařízení jsou napojena na dispečink, kde je náš odborný personál připraven poskytnout okamžitou pomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Nejoblíbenějším zařízením je tzv. TIPEC (zkratka tísňové péče), který má v sobě zabudovaný detektor pádu a detektor pohybu, které zalarmují naše dispečerky, pokud se klient delší dobu nehýbe nebo upadne. Dispečerky následně klientovi volají přímo na zařízení, zjišťují jeho zdravotní stav a v případě nutnosti kontaktují rodinné příslušníky, jiné kontaktní osoby či IZS (záchrannou službu, policii či hasiče).

Součástí naší služby je i připomínání léků, kontrola pitného režimu či tzv. Povídavá linka, kam si klienti mohou zavolat a popovídat si v případě, kdy se cítí osamělí či si chtějí zahrát třeba slovní fotbal nebo protrénovat paměť.
Cílem Anděla Strážného je snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, zprostředkování či poskytnutí pomoci v krizových situacích a oddálení odchodu do pobytových zařízení
Více informací naleznete na www.andelstrazny.eu nebo na bezplatné telefonní lince NONSTOP+420 800 603 030.

Anděl Strážný z. ú., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

Začátek října bude patřit zejména našim nejstarším. Od 2. do 8. 10. se mohou těšit na řadu zajímavých aktivit, jako jsou například dny otevřených dveří, kulturní programy, komentované prohlídky nebo pohybové aktivity.

V sedmi dnech čeká příznivce kultury, vzdělávání a společenských aktivit pestrý program. Ten odstartuje pondělní plavbou lodě Bohemia, která nabídne na trase z Děčína do Hřenska a zpět spoustu působivých výhledů. O hudební program se v průběhu týdne postará zpěvák a akordeonista Karel Kekeši nebo také ikonická folková a country skupina RANGERS / Plavci. Další zajímavý kulturní zážitek nabídne i beseda s promítáním dokumentu Felix Slováček a magická Šumava nebo třeba divadelní komedie plná humoru a ironie s názvem Hledám milence, zn.: Spěchá!!!.

Po celou dobu bude možné absolvovat také zajímavý vzdělávací program plný přednášek o moderních technologiích a bezpečnosti na internetu. Chybět nebudou ani komentované prohlídky zámku, zoo a muzejních výstav nebo dny otevřených dveří organizací věnujících se podpoře zdraví.

Kompletní program Týdne nejen pro seniory si můžete prohlédnout ZDE. Stejně jako každý rok bude z kapacitních důvodů na některé akce nutná rezervace přes portál www.vstupenkadecin.cz nebo prostřednictvím sítě prodejních míst vstupenek ve městě a blízkém okolí.

Správa Národníhu parku České Švýcarsko a Etnologický ústav Akademie věd ČR Vás srdečně zvou na Dny lesních řemesel na Louce u Dolského Mlýna v Jetřichovicích od 19.8-27.8.2023.

Bližší informace naleznete zde: Dny lesních řemesel

Čeká na Vás poslední volné místo za letním dobrodružstvím s Asterixem a Obelixem

Více info najdete tady: LT Falcon

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva poskytuje v Děčíně registrované sociální služby terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi již od roku 2010. Od 1.8.2023 jsme naši pobočku přestěhovali, nově nás v Děčíně najdete na adrese v ulici Lázeňská 1268/12 ve druhém patře. Ambulantní den zůstává stejný, tj. každý čtvrtek od 8-16 hodin nás naleznete v nových prostorách.
V rámci poskytovaných služeb se snažíme posilovat samostatnou odpovědnost klientů, minimalizovat dopady rizikového způsobu života, podporovat sociální integraci, hájit oprávněné zájmy klientů, kteří nemají dostatek kompetencí, aby to zvládli sami, a to na pobočkách a zejména v přirozeném prostředí klientů (doma, na ulici, v parku, u nádraží apod.). Naše služby jsou ojedinělé v tom, že stavíme na spolupráci klienta, sociálního pracovníka a právníka a tento „tandem“ v praxi skvěle funguje. Součástí služeb jsou zejména doprovody klientů do různých institucí, což navodí u klienta pocit bezpečí, klient se učí správným vzorcům jednání od pracovníka, pracovník dopomůže při komunikaci s úředníky, kteří s klienty mohou mluvit příliš odborně a složitě. Spolupracujeme například s Úřadem práce ČR, OSSZ, lékaři, PPP, SPC, školami, PMS, pojišťovnami, poskytovateli energií apod. Prakticky to znamená, že podporujeme naše klienty v oblastech:
• bydlení (hledání nového bydlení, řešení problémů ve stávajícím bydlení a tím zajištění setrvání v něm, dopomoc s komunikací s majiteli bytů, doprovody na prohlídky, hájení práv klientů – právo na řádné vyúčtování služeb, zajištění vhodných podmínek k bydlení)
• zaměstnání (hledání zaměstnání skrze inzeráty, úřad práce, nácvik pracovních pohovorů, telefonických hovorů potenciálnímu zaměstnavateli, poskytování pracovně právního poradenství, podpora klienta v případech neplnění povinností zaměstnavatele – nevyplacená mzda, neuznání pracovního úrazu, jiné rozpory)
• dluhy (poskytování odborného dluhového poradenství – řešení exekucí, posouzení možnosti insolvence a příprava podkladů, komunikace s věřiteli, sepsání odporů, námitek, vyjádření, žádostí a splátkové kalendáře apod.)
• zvýšení finanční gramotnosti (tvorba rodinného rozpočtu, prioritní platby, možnosti zvýšení příjmu)
• sociální dávky, důchody (podpora při vyplňování formulářů, doporučení vhodné dávky v případě nastalé životní situace, pomoc s řešením obtíží s příspěvkem na péči, příspěvkem na bydlení ad. – odvolání, vyjádření)
• doklady apod. (zajištění registrací u lékařů, prohlídek u odborných lékařů, zajištění kartiček zdravotního pojištění, rodných listů, občanských průkazů, potvrzení o přechodném pobytu)

Sbalte si spacák i karimatku a vydejte se do Zoo v Děčíně. Červencové noci jsou k tomu jako stvořené.

Více informací naleznete zde: Akce v zoologické zahradě

Strana 2 z 3