Jedno přání mám – ZŮSTAT DOMA

Anděl Strážný je registrovaná sociální služba tísňové péče. Organizace pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám prostřednictvím monitorovacích zařízení s SOS tlačítkem. Tato zařízení jsou napojena na dispečink, kde je náš odborný personál připraven poskytnout okamžitou pomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Nejoblíbenějším zařízením je tzv. TIPEC (zkratka tísňové péče), který má v sobě zabudovaný detektor pádu a detektor pohybu, které zalarmují naše dispečerky, pokud se klient delší dobu nehýbe nebo upadne. Dispečerky následně klientovi volají přímo na zařízení, zjišťují jeho zdravotní stav a v případě nutnosti kontaktují rodinné příslušníky, jiné kontaktní osoby či IZS (záchrannou službu, policii či hasiče).

Součástí naší služby je i připomínání léků, kontrola pitného režimu či tzv. Povídavá linka, kam si klienti mohou zavolat a popovídat si v případě, kdy se cítí osamělí či si chtějí zahrát třeba slovní fotbal nebo protrénovat paměť.
Cílem Anděla Strážného je snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, zprostředkování či poskytnutí pomoci v krizových situacích a oddálení odchodu do pobytových zařízení
Více informací naleznete na www.andelstrazny.eu nebo na bezplatné telefonní lince NONSTOP+420 800 603 030.

Anděl Strážný z. ú., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

Naposledy změněno úterý, 19 září 2023 08:52