Přijetí dítěte do základní školyZákladní informace

Dítě, které do 31. 8. dosáhne šestého roku věku bude zapsáno k plnění povinné školní docházky. Dítě, kterému bude 6 let od 1. 9. do 31. 12., může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

S kým řešit?

O přijímání dětí do základní školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace.

 

Co potřebujete:

Rodný list dítěte a OP zákonného zástupce

 

Poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce se koná v měsíci dubnu. Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit ve stanoveném termínu, který vyhlašují ředitelé základních škol. Přesný termín je zveřejněn prostřednictvím plakátů na výlepových plochách, v tisku, v jednotlivých základních školách a na www stránkách Magistrátu města Děčín.