Odklad školní docházkyKrátký popis:

O odklad školní docházky může požádat zákonný zástupce dítěte v případě, že dítě po dovršení šestého roku věku není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.

S kým řešit?

S ředitelem základní školy, ve které je dítě zapsáno k plnění povinné školní docházky.

Co potřebujete:

Žádost o odklad a Odborné posouzení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jak postupovat?

Zákonný zástupce musí s dítětem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně-pedagogické centrum a odborného lékaře. Na základě těchto doporučení podá zákonný zástupce písemnou žádost o odklad povinné školní docházky dítěte řediteli základní školy.