Pobočka Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva se přestěhovala

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva poskytuje v Děčíně registrované sociální služby terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi již od roku 2010. Od 1.8.2023 jsme naši pobočku přestěhovali, nově nás v Děčíně najdete na adrese v ulici Lázeňská 1268/12 ve druhém patře. Ambulantní den zůstává stejný, tj. každý čtvrtek od 8-16 hodin nás naleznete v nových prostorách.
V rámci poskytovaných služeb se snažíme posilovat samostatnou odpovědnost klientů, minimalizovat dopady rizikového způsobu života, podporovat sociální integraci, hájit oprávněné zájmy klientů, kteří nemají dostatek kompetencí, aby to zvládli sami, a to na pobočkách a zejména v přirozeném prostředí klientů (doma, na ulici, v parku, u nádraží apod.). Naše služby jsou ojedinělé v tom, že stavíme na spolupráci klienta, sociálního pracovníka a právníka a tento „tandem“ v praxi skvěle funguje. Součástí služeb jsou zejména doprovody klientů do různých institucí, což navodí u klienta pocit bezpečí, klient se učí správným vzorcům jednání od pracovníka, pracovník dopomůže při komunikaci s úředníky, kteří s klienty mohou mluvit příliš odborně a složitě. Spolupracujeme například s Úřadem práce ČR, OSSZ, lékaři, PPP, SPC, školami, PMS, pojišťovnami, poskytovateli energií apod. Prakticky to znamená, že podporujeme naše klienty v oblastech:
• bydlení (hledání nového bydlení, řešení problémů ve stávajícím bydlení a tím zajištění setrvání v něm, dopomoc s komunikací s majiteli bytů, doprovody na prohlídky, hájení práv klientů – právo na řádné vyúčtování služeb, zajištění vhodných podmínek k bydlení)
• zaměstnání (hledání zaměstnání skrze inzeráty, úřad práce, nácvik pracovních pohovorů, telefonických hovorů potenciálnímu zaměstnavateli, poskytování pracovně právního poradenství, podpora klienta v případech neplnění povinností zaměstnavatele – nevyplacená mzda, neuznání pracovního úrazu, jiné rozpory)
• dluhy (poskytování odborného dluhového poradenství – řešení exekucí, posouzení možnosti insolvence a příprava podkladů, komunikace s věřiteli, sepsání odporů, námitek, vyjádření, žádostí a splátkové kalendáře apod.)
• zvýšení finanční gramotnosti (tvorba rodinného rozpočtu, prioritní platby, možnosti zvýšení příjmu)
• sociální dávky, důchody (podpora při vyplňování formulářů, doporučení vhodné dávky v případě nastalé životní situace, pomoc s řešením obtíží s příspěvkem na péči, příspěvkem na bydlení ad. – odvolání, vyjádření)
• doklady apod. (zajištění registrací u lékařů, prohlídek u odborných lékařů, zajištění kartiček zdravotního pojištění, rodných listů, občanských průkazů, potvrzení o přechodném pobytu)

Naposledy změněno úterý, 01 srpen 2023 15:34