Martin Strnad

Martin Strnad

Poradenství

Pokud potřebujete poradit ohledně kompenzačních pomůcek, vztahů v rodině, nebo jste se dostali do obtížné životní situace, obraťte se na některou z poraden. V Děčíně naleznete poradny, které se zabývají pomoci obětem trestných činů, dluhovým poradenstvímporadenstvím v oblasti kompenzačních pomůcek a dalšími.

Pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou k dispozici půjčovny kompenzačních pomůcek. Ty zapůjčují kompenzační pomůcky, které pomáhají nahrazovat ty tělesné funkce, které v důsledku nemoci nebo postižení nefungují optimálním způsobem.

 

 • Krizová poradna

- poradenství osobám v náročné životní situaci

- pomáhá nacházet nebo hledat řešení této situace (např. osobní, partnerská, manželská krize, problémy s identitou, rodinné, mezigenerační problémy)

- pomoc rodinám s dítětem nebo dětmi, obětem domácího násilí a trestné činnosti, osobám v krizi

- provozuje Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence

 

 • Občanská poradna

- rady, informace a pomoc osobám v náročné životní situaci

- pomoc s následujícími druhy témat:

  • sociální dávky
  • zadluženost
  • bydlení
  • rodinné a partnerské vztahy
  • pracovně právní vztahy, majetkoprávní vztahy
  • občanské soudní řízení
  • ochrana spotřebitele

- provozuje Charitní sdružení Děčín

 

 • Poradna Prosapia

- bezplatné právní poradenství obětem trestných činů

- dále poradenství v oblasti:

  • rodinné právo (rozvod, úprava styků s dítětem, úprava výchovy a výživy apod.)
  • finanční poradenství (poradenství v oblasti dluhů, exekucí)
  • občanské právo (bytová problematika: výpověď z bytu, nájemní smlouva, sousedské spory atd.)
  • správní právo (rozhodování úřadů)
  • sociální systém
  • lidská práva

- provozuje sdružení Prosapia

 

 • Služby péče

Pokud potřebujete službu pro seniora, který žije v domácnosti a potřebuje pomoc se zvládáním některých úkonů, nebo službu, v rámci které je možné seniora na čas nebo trvale umístit v zařízení mimo vlastní domácnost, vybírejte z následujících služeb:

 • osobní asistence 

se poskytuje bez časového omezení, v domácnostech osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při obstarávání osobních záležitostí a dalších činnostech

 • pečovatelská služba

zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a dalších činnostech. Služba je poskytována v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb

 • odlehčovací služby

jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v přirozeném prostředí (doma); cílem služby je umožnit pečujícímu nezbytný odpočinek

 • byty zvláštního určení

jsou určeny pro seniory, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci, a to z důvodu zhoršené sebeobsluhy vlivem jakéhokoliv postižení či stáří, cítí se osamělí nebo např. žijí v nevyhovujících bytových podmínkách. Pravidla pro přidělení bytů naleznete zde: Byty zvláštního určení

 • domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

jsou pobytová zařízení sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V případě domu se zvláštním režimem navíc pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

 • domácí hospicová péče

poskytuje moderní péči pro osoby s nevyléčitelnou nemocí v pokročilé fázi. Jejím cílem je zmírnit bolest, zachovat důstojnost a poskytnout podporu v přirozeném prostředí.

 

Provozovatelem ordinací je Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Lékařská pohotovostní služba je podporována z rozpočtu Ústeckého kraje a statutárního města Děčín

logo uk       Znak města PNG barva

adresa ordinací: U Nemocnice 1, budova „O“, 405 02 Děčín 2

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666)

 • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.
 • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555)

 • Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.
 • So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

Kompletní seznam lékaren v katalogu

 • Lékárna Bynov - Jindřichova 337, Děčín IX, tel.: 412 544 356
 • Lékárna Želenice - Želenická 26, Děčín VI, tel.: 412 539 294
 • Benu lékárna - Masarykovo nám. 81, Děčín I, tel.: 412 510 634
 • Centrum - Duchcovská 1, Děčín I, tel.: 412 511 806
 • Česká lékárna - Dr. Max (Kaufland), Oblouková 1395/4, Tel.: 412 512 685
 • Damona - Bezručova 790/5, Děčín IV, tel.: 412 530 160
 • Dr. Max - Ústecká 1905/8, Děčín IV, tel: 412 513 774
 • Lékárna Viky - Weberova 7, tel.: 471 009 129
 • Na Průtahu - Boženy Němcové 496/2, Děčín 1, tel.: 412 510 542
 • Na Prokopce - Prokopa Holého 139/21, Děčín IV, tel.: 412 514 173
 • Na Výsluní - Vítězství 184, Děčín XXXII, tel.: 412 547 710, 412 548 170, 412 548 173
 • TOP OC HYPERNOVA - Poštovní 144, Děčín IV, tel.: 412 531 025
 • U Divadla - Teplická 371/72, Děčín IV, tel.: 412 531 298
 • U Labe - Karla Čapka 211/1, Děčín I, tel.: 412 151 563
 • U Slunce - Thomayerova 8, Děčín IV, tel.: 412 532 186, 412 532 182
 • U Václava - Oblouková 313/62, Děčín II, tel.: 412 518 987
 • Ústavní lékárna - areál nemocnice, U nemocnice 1, tel.: 412 705 207
 • Zámecká lékárna - Křížová 19, Děčín I, tel.: 412 519 460Zobrazit místo Lékarny a nemocnice na větší mapě

Informace o sociálních službách

Socio-info centrum

Poskytuje informace o sociálních službách v Děčíně
Základní sociální poradenství o možnostech řešení Vaší konkrétní situace

Magistrát města Děčín - OSV

Na Valech 156/6 - přízemí, 

Tel. 412 593 167

Úřední hodiny
Po, St: 8-17
Út, Čt: 8-13

Novinky z oblasti sociální tématiky

Nabídka a poptávka pracovních míst v sociální oblasti

Standardy kvality OSPOD Magistrátu města Děčín

Úvod

Místní a časová dostupnost OSPOD

Informovanost o výkonu OSPOD

Personální zabezpečení výkonu OSPOD

Prevence

Pravidla při podávání, vyřizování a evidenci stížností na OSPOD

Vyřizování a podávání stížností

Co vám můžeme nabídnout, pokud jste:

seniori

  


ozp 

rodiny v krizi 

osoby