POZVÁNKA na webinář pro rodiče předškoláků

Podrobnosti k webináři

Název: Aby škola byla místem, kam se těšíme, aneb jak se na školu dobře připravit

Přednášející/ lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

– speciální pedagožka, metodička a školitelka. Autorka metodik pro pedagogy a rodiče, pracovních listů a metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku.

Působí v akreditovaných programech Pedagogicko-psychologické poradny Brno, Národního pedagogického institutu, DYS-centrum Praha, Edupraxe, SVČ Lužánky a dalších.

Cílová skupina: rodiče + zákonní zástupci dětí z území SO ORP Děčín (babičky a dědečkové, tetičky a strýčkové, pedagogové, atd.)

Termín: 5. 10. 2021 od 17:00 do 20:00 hod.

Kde: prostřednictvím komunikační platformy Google Meet

Cíl webináře:

Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny, je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Budeme si povídat,

  • jak pomoci dítěti dobře novou životní roli zvládnout tak, aby se škola stala místem radostného poznávání. Nedílnou součástí povídání bude i to, jak podpořit úspěšné
  • osvojování základních školních dovedností. Dotkneme se předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjištěním, zda dítě je na tyto školní
  • dovednosti připraveno ve všech oblastech, kterými jsou: grafomotorika, vizuomotorika, řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času, základní matematické představy.

Povídání zároveň zevrubně poukazuje na náměty aktivit určených pro stimulaci sledovaných schopností a dovedností.

Součástí kurzu jsou elektronické materiály – shrnutí jednotlivých témat, přehled schopností a dovedností důležitých pro zahájení školní docházky.

 

Účast na webináři je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611.

(Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/).

 

Odkaz na registraci:

https://forms.gle/zNY7zVpHQvCgP8ix6

 

V případě zájmu je nutné vyplnit registrační formulář a to nejpozději do 3.10.2021 do 23:59 hod.

 

Počet účastníků není omezen.
Odkaz na vstup do konferenční místnosti bude zaslán na uvedený e-mail v rezervačním formuláři nejdéle den před konáním webináře.

Naposledy změněno pátek, 24 září 2021 12:37

Stáhnout přílohy:

NAŠE KULTURNÍ TIPY

04.11.- čtvrtek - 00:00 - 02:00
Přednáška (Zoo)
04.11.- čtvrtek - 00:00 - 02:00
Přednáška (Zoo)
06.11.- sobota - 00:00 - 02:00
Strašidelná zoo (Zoo)
06.11.- sobota - 00:00 - 02:00
Strašidelná zoo (Zoo)

OCENĚNÍ THE BEST 2015

oceneni egovernment2015

RODINA JE TADY DOMA

Rodina je tady doma