Karolína Kounová Roubíčková

Karolína Kounová Roubíčková

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 24 05 39 15 ze dne 12.03.2024 vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a na základě svých požadavků, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace statutárního města Děčín
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace.


Předpoklady uchazeče:

 • splněné vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • praxe v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy,
 • znalost právních předpisů souvisejících s řízením příspěvkové organizace,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost a dobrý zdravotní stav,
 • organizační a řídící schopnosti.


Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.08.2024.


K přihlášce připojte tyto doklady:

 • doklady o získání odborné kvalifikace,
 • doklad o průběhu všech zaměstnání, včetně časového vymezení délky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 3 stran strojopisu formátu A4,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).


Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.


Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ a MŠ Vojanova - neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 09.04.2024 do 14:00 hod., nebo poštou na adresu: Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, k rukám vedoucí odboru školství, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 09.04.2024.
Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení.

Zjišťujeme zájem veřejnosti o možné kapacity nové dětské skupiny, která by vznikla v rámci soukromého projektu. Jednalo by se o skupinu maximálně 12ti dětí ve věku od 2 do 6ti let. Nešlo by pouze o hlídání dětí, ale komplexní rozvoj ve všech oblastech, jak je uvedeno v "Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy" a podle kterého se vzdělávají děti v mateřských školách. Vizí v případě vzniku je poskytnout dětem příjemný prostor pro hru, výtvarné a hudební aktivity, dostatečný pobyt v přírodě, ale také návštěvy různých kulturních akcí, sportovní vyžití, výlety apod. Zkušenosti zájemce čerpá (kromě vlastních dětí) z pedagogického a zdravotnického vzdělání a několikaleté praxe na pozici učitelek v mateřské škole. Preferuje individuální přístup k dětem a jejich potřebám. Nyní je ve fázi hledání vhodných prostor pro provoz skupiny.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Karolínu Kounovou Roubíčkovou, koordinátorku komunitního plánování města, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Poslední adventní víkend, konkrétně v sobotu 17. prosince na vás na Husově náměstí čeká vánoční trh. Stánky s dárky, dobré jídlo i program si užijete také v Podmoklech na vánočních trzích.

Program:
14.00 – DDM Děčín – hudebně-taneční vystoupení místních dětí

15.00 – Radka Fišarová – česká Edith Piaf s kytaristou Miroslavem Linkou a akordeonistou Sašou Yasinskim.

17.00 – Děčínský smíšený sbor – oblíbený pěvecký sbor z Děčína

17.00 – Nina Radnická – představíme další mladou šansoniérku, která se stala milým překvapením letošních nedělních Rogal DC.

Vánoční trh regionálních výrobců - Nadělte pod stromeček regionální produkty z malých dílen od konkrétních lidí.
Městská knihovna Děčín, čtvrtek 15. prosince od 10 do 18 hodin.

Vánoční koledy Karla Suchánka s jeho žáky, kteří pro vás nacvičili vánoční písně a koledy.

Středa 14. prosince od 16 do 18 hodin.

Dárek v podobě volného vstupu přichystala pro své návštěvníky na Štědrý den děčínská zoologická zahrada. Jde o již tradiční akci, kterou zoo děkuje za přízeň návštěvníkům v uplynulém roce. Zoologická zahrada bude v tento den otevřena od 8 do 16 hodin, Expozice Rajské ostrovy bude ale po celý den uzavřena. „Stalo se už tradicí, že návštěvníci v tento sváteční den nosí nejrůznější dobroty zvířatům. Nejvhodnější je suché pečivo, zelenina, ovoce, zrní, oříšky, piškoty, ale případně i psí nebo kočičí konzervy. Připomínáme, že donesené dobroty nemohou lidé nadělit přímo zvířatům, ale musí je odložit do dřevěných jeslí poblíž pokladny. Ošetřovatelé toto krmení mezi zvířata později spravedlivě rozdělí. “ upozornila mluvčí zoo Alena Houšková. Stejnou výhodu v podobě vstupu zdarma nabídne zoologická zahrada i na Nový rok 1. 1. 2023. Zoo připomíná, že vstup se psy je do areálu zahrady zakázán, na místě bude po oba dny přítomen zaměstnanec, který bude dodržování tohoto pravidla kontrolovat.

Příchozí si mohou po celý advent užít vánočně nasvícenou zoo s několika vánočními stromy a betlémem, jehož součástí je nově i schránka na dopisy pro Ježíška, kam mohou děti až do Štědrého dne nosit svá tajná přání.

Akce v zoo jsou součástí Adventu v Děčíně, při němž je možné navštívit spoustu zajímavých vánočních akcí a nasát při nich tu pravou adventní náladu.

Stejně jako v loňském roce navštívil l i letos 5. prosince naše nejmenší školáky Mikuláš se svojí družinou.

Četlo se z Knihy hříchů a čerti žádali od hříšníků nápravu a slib, že se polepší. Nakonec děti přednesly Mikulášovi své básničky nebo zazpívaly a byly obdarovány balíčky s dobrotami. 

M. Ježková, ZŠ Boletice

 

Na hlavním nádvoří v neděli 11. prosince od 10 do 18 hodin. Stánky plné dobrot a originálních dárků, živá adventní hudba v podání děčínských sborů a kapel, pohádka pro děti, regionální speciality, hrané vánoční prohlídky.

Celý den se můžete ladit do vánoční atmosféry.

Vstup volný.

Tradiční vánoční bazar v městském divadle s sobotu 10. prosince od 14 do 16 hodin. 

Přijďte podpořit dobrou věc, více informací v letáčku.

Stánky s dárky, dobré jídlo i program si užijete také v Podmoklech na vánočních trzích. Sobota 10. prosince od 10 do 18 hodin.

14.00 – DDM Děčín – hudebně-taneční vystoupení dětí z DDM Děčín

15.00 – Ondřej Ruml + Václav Tobrman – populární český zpěvák a skladatel vystoupí v komorním projektu s brilantním klavíristou.

16.00 – Brigita Cmuntová + Štěpán Klouček – folkové duo s vlastní tvorbou

17.00 – SaH Děčín – pěvecký sbor pod vedením paní Jany Štrbové

Strana 1 z 47