Nadace ČEZ podpořila děčínské organizace

Děčín přivítal v rámci pravidelných květnových slavností další ročník Hudebního festivalu Labe - LabeFest. Nadace ČEZ, generální partner LabeFestu 2015, s sebou na místo přivezla také charitativní Oranžové kolo, jehož výtěžek tentokrát pomohl dvěma neziskovým organizacím, konkrétně Asociaci vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Děčín a Oblastní charitě Česká Kamenice. Vyšlapalo se 100 tisíc korun!

Hudební festival Labe, jednodenní akce plná hudby a zábavy, neodmyslitelně patří ke květnovým Městským slavnostem pořádaných v Děčíně každým rokem. Na Smetanově nábřeží se letos v průběhu sobotního odpoledne a večera představilo osm hudebních uskupení. Návštěvníky bavili například Atmo Music, zpěvačka Lenny i Ondřej Hejma se Žlutým psem. Od rána na ně čekalo také Oranžové kolo Nadace ČEZ, jehož prostřednictvím bylo možné sportovním výkonem přispět na konto neziskovým organizacím.

 

„Podpořili jsme organizaci LabeFestu 2015 prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů a na děčínské nábřeží jsme přivezli i velmi populární Oranžové kolo. S radostí jsme celý den pozorovali, že jeho pedály se nezastavily ani na chvíli,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková. Celkem proběhlo na nadačních rotopedech 161 závodů a minutou šlapání přišlo obě neziskové organizace podpořit 322 dětí i dospělých.

 

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Děčín (AVAZ Děčín) sdružuje od roku 1990 děti a dospělé ze všech krajů České republiky se zdravotním a smyslovým postižením, nehledě na jeho druh či stupeň. Jejím posláním je pomoci lidem s postižením zejména v oblasti aktivního a rovnoprávného života ve společnosti a prosazování a hájení jejich zájmů. „Výtěžek 51 164 Kč využijeme na provoz naší asociace, ve které zajišťujeme podporu, založenou na rovnoprávnosti občanských principů, pro všechny lidi nehledě na jejich fyzický stav. Snažíme se také postupně měnit postoje široké společnosti a v lidech s postižením vzbuzovat hrdost a nezávislost. Věříme, že každý člověk má mít možnost vést život, za který je zodpovědný a jehož směr si určí sám,“ sdělil Petr Kumstát, jednatel Asociace.

 

Oblastní charita Česká Kamenice je zřizovatelem domova se zvláštním režimem, nízkoprahového denního centra, chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny v České Kamenici, Děčíně a Ústí nad Labem. Jejich uživateli jsou lidé ohrožení závislostí na alkoholu, chronicky duševně nemocní, lidé se zdravotním postižením a příslušníci jiných sociálně znevýhodněných či slabých skupin. Cílem služeb Oblastní charity je zkvalitňování života klientů, jejich samostatnost, motivace k práci a integrace do běžné společnosti. „Uživateli chráněného bydlení s kapacitou 34 lůžek, jsou především bývalí obyvatelé domova se zvláštním režimem, kteří již mají dostatečné schopnosti pro bydlení ve vlastní domácnosti. Výtěžek 48 827 Kč využijeme na vybavení jejich chráněného bydlení – pořízení nábytku a domácích spotřebičů,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice Štěpánka Kecková.

 

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

http://www.nadacecez.cz/cs/pro-media/aktuality/738.html

Naposledy změněno pondělí, 11 květen 2015 13:54