Den bezpečnosti v Boleticích

Ve středu 29. dubna proběhl v ZŠ v Boleticích Den ochrany za mimořádných událostí. Vše začalo cvičným požárním poplachem, po kterém na žáky čekal mimořádný zážitek. Děčínský hasičský záchranný sbor předvedl profesionální cvičný zásah, při němž k budově 1. stupně přijela tři zásahová vozidla a došlo ke cvičné evakuaci osob ze 3. patra.

Figuranti – žáci 9. ročníku byli evakuováni výsuvným žebříkem nebo po schodišti za použití kyslíkových masek. Vše bylo velmi akční a kolemjdoucí se zastavovali s tím, zda jde opravdu jen o cvičení. Poděkování patří mjr. Ing. Jiřímu Hyklovi za vstřícnost a ochotu, s jakou zásah zařídil.
Den pak pokračoval v prostorách školy. Žáci 1. i 2. stupně se vystřídali v různých praktických dílnách, kde si vyzkoušeli první pomoc, učili se, jak pomoci při dopravních nehodách, co říci při volání na tísňové linky. Balili si evakuační zavazadlo, určovali, kdy a jak použít různé druhy hasicích přístrojů. Čas vymezený těmto aktivitám velmi rychle utekl dětem i vyučujícím.
Děkujeme členům hasičského záchranného sboru a městské policii v Děčíně za předvedení zásahu. Obrázky k nahlédnutí jsou na stránkách školy.

Naposledy změněno pondělí, 04 květen 2015 08:10