7 typů ADHD

21.3. 17.00 Městská knihovna Děčín 

ADHD je v dnešní společnosti, především u dětí, poměrně skloňovaným tématem. Rozumíme mu? Že není možné projevy této diagnózy plošně zjednodušit a přístup k dětem či dospělým, kterých se to týká, nemůže fungovat pro všechny stejný, vysvětlí Martina Poláková.

Přednáška se zaměří na sedm typů ADHD/ADD a přiblíží nejen prožívání lidí s touto diagnózou, ale také nabídne vysvětlení, jak s dětmi či dospělými, kteří mají tyto projevy jednat, co může být příčinou těchto diagnóz, co se u jednotlivých typů děje v mozku a jak co nejvíce podpořit snadnější fungování v životě.

Přednáška je určena nejen lidem s ADHD/ADD nebo těm, kdo jsou ve fázi úvah, zda se jich to týká. Doporučujeme ji také učitelům, rodičům i dalším, kdo se s lidmi s ADHD/ADD potkávají.

Martina Poláková vystudovala ekonomii, v roce 2010 založila ZŠ a MŠ Svět, školám se stále věnuje jako konzultantka Institutu pro inovativní vzdělávání. Pomáhá učitelům nahlédnout na mnohá témata novým způsobem i najít cestu k žákům se specifickými potřebami.

Je absolventkou profesionálního terapeutického výcviku Dr. Gabora Maté v jeho přístupu Compassionate Inquiry (Soucitné dotazování) a členkou spolku Moudrost soucitu, zároveň pracuje s raným traumatem metodou ILF Neurofeedbacku. Oba přístupy přinášení nové pohledy na práci s traumatem a nabízejí mnohá řešení.

 

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

tel.: 739204986

Karla Čapka 1441/3
405 02 Děčín I
IČO: 64679454
ČÚ: 14828431/0100

Naposledy změněno středa, 06 březen 2024 12:45