Rekonstrukce Domova pro seniory jde do další etapy

Koncem ledna se práce na rekonstrukci Domova pro seniory přehouply do další etapy. Senioři, kteří doposud žili v objektu B, se začátkem února přestěhovali do zrekonstruovaných prostor. V nově otevřených prostorách začala fungovat také moderní kuchyň.

Nové moderní prostory již mohou využívat senioři a personál Domova pro seniory na Kamenické ulici. Přestěhovat se mohli v prvním únorovém týdnu. Některé pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, jsou jednolůžkové a dvoulůžkové a splňují tak současné požadavky na bydlení v podobných zařízeních. Všechny pokoje jsou vybaveny komunikačním zařízením sestra-klient. „Stěhování jsme měli naplánované na čtyři dny. Díky obětavosti zaměstnanců domova a pracovníků Střediska městských služeb se nám to podařilo za dva dny. Naši klienti se v novém cítí dobře, potřebují pouze nějaký čas na aklimatizaci,“ řekl Jiří Hatlapatka, vedoucí Domova pro seniory na Kamenické ulici. V novém jsou také kuchařky. Provoz kuchyně se spustil první únorový týden. Na nejmodernější technice každý den uvaří více jak 100 obědů. „Obědy většinou takzvaně tabletujeme. Znamená to, že klienti dostanou jídlo přímo na pokoj. Většinu ale zatím vozíme do Březové ulice, kde zatím bydlí zbytek našich seniorů,“ doplnil Jiří Hatlapatka. V již zrekonstruované části nově vznikla půdní vestavba, ve které jsou šatny, prostřední část objektu byla zvýšena o jedno patro a na terase byla vybudována zahrada. Rekonstrukce domova je součástí IPRM, zahájena byla v květnu 2014, dokončena by měla být v létě letošního roku. Náklady na přestavbu domova jsou 42 mil. Kč bez DPH. Z dotace z ROP Severozápad je hrazeno 36 mil. Kč.


Změn by se mělo dočkat také bezprostřední okolí domova. Naplánovány jsou úpravy příjezdové cesty a nejbližšího okolí objektu. V současné době je podaná žádost o dotaci a projekt je ve fázi hodnocení. „Aktivnější klienti domova se na parkovou úpravu zahrady těší. Vzhledem k poloze domova a těsné blízkosti průtahové komunikace bude zahrada za domem příjemnější,“ vysvětlil Jiří Hatlapatka.


Na místě domova pro seniory na Kamenické ulici stál od roku 1910 městský chudobinec, vedle kterého pak v roce 1927 vyrostl nový bytový dům. Současná podoba domova pro seniory je zhruba z roku 1955 a vznikla přestavbou původního chudobince a stavebním propojením budov.

Naposledy změněno pátek, 27 únor 2015 10:23