Děčín 16.11.2023 od 16.00 v Karls grill bar

Srdečně Vás zveme na přednášku o tom, jak prakticky zvládat stres. Přednáší Mgr. Ing. Danuše Bednářová. Přednáškou bude zahájen osvětový týden organizací poskytujících podporu lidem v náročných životních situacích. 6.11. od 17.00-Přednáškový sál.

Městská knihovna Děčín Vás zve na přednášky o pralese a orangutanech, které se konají dne 8. listopadu 2023

Jaké to je monitorovat a pomáhat chránit velryby, tygry, jaguáry, medvědy i celé ekosystémy? Přednáší Milan Jeglík a Zuzana Koloušková - český neohrožený pár, který žije neobvyklý život. Zdolávají deštné nížinné a horské pralesy, brázdí pobřežní oceánu a to vše, aby pomáhali národním parkům s monitoringem ohrožených zvířat a odhalovaním pytláctví. Bližší informace najdete: zde 

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2023 poskytuje jedinečnou příležitost seznámit se s aktuální nabídkou vzdělávacích programů středních škol pro školní rok 2024/2025. Je významným informačním zdrojem nejen pro samotné žáky a žákyně, ale i pro jejich rodiče.Naším záměrem je nabídnout prezentaci širokého spektra oborů a škol, a to nejen z děčínského regionu. Každý zájemce o studium se na veletrhu dozví důležité informace a může porovnat veškeré možnosti, aby nakonec mohl vykročit svou vlastní cestou.Své nezastupitelné místo mezi vystavovateli zaujímají také významní děčínští zaměstnavatelé. Nabídnou prezentaci klíčových profesí a možností konkrétního pracovního uplatnění v našem regionu. Napomáhají tak rozšířit povědomí žáků a žákyň o světě práce. Pro ty, co již při volbě střední školy uvažují o následném studiu na vysoké škole, rádi představíme vysokou školu České vysoké učení technické s pracovištěm přímo v Děčíně. Pracoviště nabízí různé aktivity a programy již pro žáky a žákyně základních a středních škol v oblasti digitální gramotnosti, logiky, matematické gramotnosti a v oblasti polytechnických dovedností.Kariérové poradkyně z Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Děčín vám na veletrhu pomohou při výběru vhodného povolání a zároveň jsou připraveny být vám oporou při výběru vhodného studijního oboru. U stánku Úřadu práce ČR získáte mnoho zajímavých odkazů, můžete využít testování v oblasti kariérového poradenství, případně si domluvit schůzku s kariérovou poradkyní. Můžete se těšit i na bývalé (LOŇSKÉ) DEVÁŤÁKY, kteří vám rádi předají své čerstvé zkušenosti z přijímacího řízení na střední školu a postřehy z nového školního prostředí.Letošní rok je vyhlášen Evropským rokem dovedností. Zároveň se VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2023 koná v Evropském týdnu odborných dovedností 2023.Velkým tématem je snaha o to, aby dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnavatelů, tedy sladění aspirací a dovedností lidí s příležitostmi na trhu práce. Základem je a vždy bude získaná kvalifikace, základní a střední vzdělání, na které můžete navázat průběžně dalším vzděláváním v průběhu celého života. Vaše dosažené vzdělání a kvalifikace je hodnota, kterou vám již nikdo nevezme.Evropský rok dovedností staví dovednosti do centra pozornosti. Na veletrhu si proto může každý vyzkoušet dovednosti potřebné pro studium jednotlivých oborů nebo dovednosti a pracovní činnosti pro uplatnění na trhu práce.Tradiční doprovodnou akcí veletrhu je soutěž pro vycházející žáky o hodnotné ceny. Letos vyhlásil realizační tým soutěž na téma DOVEDNOSTI BUDOUCNOSTI.Věříme, že se tento katalog stane dobrým průvodcem na cestě k vašemu budoucímu uplatnění.

Realizační tým veletrhu

Strana 8 z 145