Slavnostní předání Ceny statutárního města Děčín, ocenění za záchranu života a ocenění neúspěšnějších sportovců za rok 2021 proběhne letos on-line.

„Protože aktuální pandemická opatření nedovolují předat ceny na plnohodnotném slavnostním galavečeru, rozhodli jsme se po úspěšném loňském přímém přenosu, který měl vysokou sledovanost, slavnostně vzdát hold oceněným touto formou,“ říká náměstek primátora Martin Pošta (Volba pro Děčín).

Přímý přenos z obřadní síně magistrátu bude možné sledovat na YouTube kanále Město Děčín, a to v pátek 11. února 2022 od 17 hodin.

Participativní rozpočet města (Tvoříme Děčín), díky kterému mohou obyvatelé starší 15 let navrhovat různorodá vylepšení našeho města, vstupuje po roční pauze do čtvrtého ročníku. V rozpočtu budou na návrhy obyvatel tentokrát vyčleněny dva miliony korun. Akci na prosincovém zasedání schválili zastupitelé města.

„Jedná se o velmi účinný nástroj v rukou samotných občanů, jak zlepšit veřejný prostor ku prospěchu všech. Jsem ráda, že se Tvoříme Děčín po roce vrací, i když stále nemáme zrealizovány všechny projekty z předcházejících ročníků. V rámci administrativního procesu bude mít tento ročník novinku, kterou bude ještě před hlasováním prověření návrhu „analýzou realizovatelnosti“ (myšlenou především z pohledu finančního a časového), abychom potenciálně nevytvářeli další obtížně dokončované projekty. Pokud občané navrhnou zajímavý projekt, který bude vyžadovat větší investici, může být po schválení vedením města zahrnut mezi investiční akce města mimo participativní rozpočet,“ říká náměstkyně primátora Anna Lehká.

Zastupitelé schválili odložení letošního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Děčín o jeden rok, a to na rok 2022. Důvodem je nejen propad příjmů v souvislosti s pandemií covid-19, ale také řada dosud nedokončených projektů z minulých let.

„Jsem velmi ráda, že občané využívají možnost přicházet se svými projekty, jejich aktivit si velmi vážím. Právě proto se v letošním roce chceme zaměřit na to, abychom dokončili projekty z minulých let. Za roky 2018, 2019 a 2020 se připravuje ještě celkem 32 projektů a považujeme za důležité nejprve zrealizovat ty, které již občané v rámci participace vybrali,“ vysvětlila Anna Lehká, náměstkyně primátora.

Z prvního ročníku Tvoříme Děčín 2018 čekají na dokončení tyto projekty: Chceme se toulat v Březinách a Kultivace vnitrobloku v Zámecké ulici, jehož součástí jsou „Basketbalové koše pro Děčín“ a „Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína“. Z ročníku 2019, kdy občané vybrali k realizaci 13 projektů, je ještě 10 z nich v realizaci, například Pítka na veřejném prostranství, Odpočinkové zóny v centru Podmokel, Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem, Venkovní fitness nejen pro seniory, Úprava cestiček v lesoparku Bažantnice nebo Workoutové hřiště v Želenicích. V loňském ročníku bylo vybráno dokonce 19 projektů. Finance na realizaci projektů, které vzešly z tohoto ročníku, budou nárokovány letos z výsledku hospodaření roku 2020.

Telefonní linka Ústeckého kraje pro seniory 475 657 691 - každý den od 8 do 18 hodin
Informační linka pro osamělé seniory 65+ a zdravotně postižené Magistrátu města Děčín
412 593 249 a 774 059 266 - v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14.30 hod.

Strana 2 z 5