RODINA - TERÉNNÍ SLUŽBY PRO OHROŽENÉ RODINY

Terénní služby pro ohrožené rodiny

  • terénní programy

jsou v Děčíně zaměřeny na rodiny, děti a mládež v problémových lokalitách (sociálně vyloučených komunitách). Specifickou činností je mimo jiné např. vyhledávání předškolních dětí vhodných pro zařazení do programu Vzdělávacího centra Vilík – příprava na školní docházku nebo do přípravných ročníků při základních školách.

- v Děčíně provozuje především sdružení Děti a rodina

  • sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

jsou služby poskytované rodinám s dětmi, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

- v Děčíně provozuje asistenční službu pro rodiny s dětmi Charitní sdružení Děčín:

"Posláním Asistenční služby pro rodiny s dětmi Charitního sdružení Děčín je pomoci udržet a rozvinout schopnosti a dovednosti rodičů v dysfunkčních rodinách a přispět tak k obnově žádoucích funkcí rodiny. Asistenční služba podporuje rodiče při jejich vlastní snaze o zlepšení péče o děti a komunikace mezi členy rodiny a v úsilí o rozvoj a seberealizaci. Zvláštní pomoc asistenční služba poskytuje v oblasti vzdělávání dětí a jejich budoucí profesní orientace. Asistenční služba poskytuje rodinám diskrétní a pertnerskou spolupráci na základě sjednaných individuálních plánů." (převztato od Charitního sdružení Děčín)

 

- sociálně aktivizační službu ve vyloučených lokalitách provozuje Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

 

NAŠE KULTURNÍ TIPY

19.09.- neděle - 00:00 - 02:00
Virtuální běh pro zoo (Zoo)
20.09.- pondělí - 00:00 - 02:00
Virtuální běh pro zoo (Zoo)
21.09.- úterý - 00:00 - 02:00
Virtuální běh pro zoo (Zoo)
22.09.- středa - 00:00 - 02:00
Virtuální běh pro zoo (Zoo)
23.09.- čtvrtek - 00:00 - 02:00
Virtuální běh pro zoo (Zoo)
24.09.- pátek - 00:00 - 02:00
Virtuální běh pro zoo (Zoo)
25.09.- sobota - 00:00 - 02:00
Virtuální běh pro zoo (Zoo)
26.09.- neděle - 00:00 - 02:00
Virtuální běh pro zoo (Zoo)
02.10.- sobota - 00:00 - 02:00
Den zvířat (Zoo)
02.10.- sobota - 00:00 - 02:00
Den zvířat (Zoo)

OCENĚNÍ THE BEST 2015

oceneni egovernment2015

RODINA JE TADY DOMA

Rodina je tady doma