OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - SLUŽBY PÉČE

 Služby péče

Pokud potřebujete zajistit službu pro osobu s postižením, která potřebuje pomoc se zvládáním některých úkonů, nebo na čas či trvale ji umístit v zařízení mimo vlastní domácnost, vybírejte z následujících služeb. Dále zde najdete služby rané péče pro rodiny s dětmi.

  • osobní asistence 

se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při obstarávání osobních záležitostí a dalších činnostech

  • odlehčovací služby

jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v přirozeném prostředí (doma); cílem služby je umožnit pečujícímu nezbytný odpočinek

  • pečovatelská služba

zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a dalších činnostech. Služba je poskytována v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb

  • domov pro osoby se zdravotním postižením

jsou zařízení, v nichž se poskytují pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

  • chráněné bydlení

je pobytová služba poskytovaná osobám zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

  • podpora samostatného bydlení

je služba pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, včetně duševního. Služba souvisí s tréninkem dovedností, které vedou k samostatnému fungování domácnosti.

  • raná péče

je služba poskytovaná dítěti a jeho rodičům do 7 let dítěte, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

 

NAŠE KULTURNÍ TIPY

02.12.- čtvrtek - 00:00 - 02:00
Přednáška (Zoo)
04.12.- sobota - 00:00 - 02:00
Čertovský rej (Zoo)
04.12.- sobota - 00:00 - 02:00
Čertovský rej (Zoo)
24.12.- pátek - 00:00 - 02:00
Čekání na Ježíška (Zoo)
24.12.- pátek - 00:00 - 02:00
Čekání na Ježíška (Zoo)

OCENĚNÍ THE BEST 2015

oceneni egovernment2015

RODINA JE TADY DOMA

Rodina je tady doma