SENIOR - SLUŽBY PÉČE

  • Služby péče

Pokud potřebujete službu pro seniora, který žije v domácnosti a potřebuje pomoc se zvládáním některých úkonů, nebo službu, v rámci které je možné seniora na čas nebo trvale umístit v zařízení mimo vlastní domácnost, vybírejte z následujících služeb:

  • osobní asistence 

se poskytuje bez časového omezení, v domácnostech osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při obstarávání osobních záležitostí a dalších činnostech

  • pečovatelská služba

zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a dalších činnostech. Služba je poskytována v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb

  • odlehčovací služby

jsou poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v přirozeném prostředí (doma); cílem služby je umožnit pečujícímu nezbytný odpočinek

  • domy s pečovatelskou službou

jsou určeny pro seniory, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci a to z důvodu zhoršené sebeobsluhy vlivem jakéhokoliv jakéhokoliv postižní či stáří, cítí se osamělí nebo např. žijí v nevyhovujících bytových podmínkách

jsou pobytová zařízení sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V případě domu se zvláštním režimem navíc pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

  • domácí hospicová péče

poskytuje moderní péči pro osoby s nevyléčitelnou nemocí v pokročilé fázi. Jejím cílem je zmírnit bolest, zachovat důstojnost a poskytnout podporu v přirozeném prostředí.

 

NAŠE KULTURNÍ TIPY

22.03.- pátek - 20:00 - 21:30
TŘETÍ DĚČÍNSKÝ RETRO PLES 2019 (Ostatní)
27.03.- středa - 19:00 - 20:30
TRABANTI: Velká cesta domů! (Kino)
30.03.- sobota - 16:45 - 18:15
VALKÝRA /MET (Kino)
02.04.- úterý - 19:00 - 20:30
ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS (Divadlo)
06.04.- sobota - 00:00 - 02:00
Startujeme! (Zoo)
06.04.- sobota - 00:00 - 02:00
Startujeme! (Zoo)
06.04.- sobota - 20:00 - 23:30
Michal David s kapelou (Ostatní)
08.04.- pondělí - 20:00 - 21:30
Partička (Ostatní)
13.04.- sobota - 00:00 - 02:00
Zahájení turistické sezóny v Děčíně (Zoo)
13.04.- sobota - 00:00 - 02:00
Zahájení turistické sezóny v Děčíně (Zoo)

OCENĚNÍ THE BEST 2015

oceneni egovernment2015

RODINA JE TADY DOMA

Rodina je tady doma