Co dělat, když... někdo z mých blízkých užívá návykové látkyKrátký popis:

Nepříznivá životní situace v důsledku užívání návykových látek – osoby závislé na návykových látkách,

osoby experimentující s návykovými látkami, rodiče, partneři a blízké osoby uživatelů drog

Řeší se především problematika:

• uživatelů drog, kteří zneužívají nelegální drogy a užívají je pravidelně (zejména nitrožilně) – což vede k sociálním a zdravotním rizikům jich samotných, ale také celé společnosti

• osob experimentujících s drogami – lidé, kteří užívají nelegální drogy občasně, např. víkendově

 

Kde řešit?

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče – Teplická 31/45 Děčín 4, 40502

Provozní doba: Po – Pá od 9:00 do 17:00 - výměna injekčního materiálu a výdej dalšího materiálu pro minimalizaci škod způsobených zneužíváním návykových látek

                        Po – Pá od 12:00 do 16:00 - služby v rámci kontaktní práce (kontaktní místnost, hygiena, minimální potravinová pomoc)

                        Út a Pá od 13:30 do 15:30 - Testování na HIV, HCV, syfilis

 

Děčínské doléčovací centrum (ale v tomto případě se jedná již o následnou péči abstinujícího jedince) - Fügnerova 665/18 Děčín I. PSČ 405 02 

 

Co potřebujete:

Informace podají kontaktní pracovníci

 

Poplatky:

Nejsou stanoveny

 

Kdo je vám k dispozici:

Vedoucí kontaktního centra: Bc. Jiří Sedláček, tel.: 412531415

Vedoucí doléčovacího centra: Bc Martin Peč, tel.:  778 469 797