Co dělat, když… zjistím, že mé dítě se stalo obětí šikany


Krátký popis:

 

Poměrně složitou věcí ale je rozpoznat vůbec, že k šikaně dochází. Dítě se může stydět za to, že se šikaně ze strany spolužáků neumí bránit a mnohdy nestojí o to, aby se do problému vložila pečlivá matka nebo šel situaci zachraňovat rázný otec. Samozřejmě, že zásah ze strany rodičů či jiného dospělého bude nutný, je ale třeba zvolit citlivý přístup. Šikana by rozhodně neměla být jakýmsi tabuizovaným tématem, ale je třeba o ní s potomkem mluvit a dokázat mu, že pokud existuje nějaký problém, je právě rodič, či učitel ve škole tím, kdo může pomoci. Dítě nesmí získat pocit, že se s problémem musí vypořádat samo.

 

 

Kde řešit?

 

V zásadě pak existují dvě možnosti, jak potomkovi pomoci. Rozhodně by se o problému měla dovědět škola a rodič by měl vyvinout velkou iniciativu, aby ve spolupráci se školou a učiteli bylo přijato to nejlepší opatření. Druhou věcí je požádat o pomoc městskou policii. 

 

 

Co potřebujete:

Nebát se požádat o pomoc

 

Poplatky:

Bez poplatku

 

Kdo je vám k dispozici:

tísňová linka městské policie 156