Co dělat, když... potřebuji podat žalobu o rozvod manželství


Krátký popis:

 

Manželství je rozvedeno pravomocným rozsudkem soudu, o rozvodu manželství tedy rozhoduje soud který je k tomu příslušný zpravidla dle trvalého pobytu manželů. Pokud se jedná o manželství rodičů nezletilých dětí, nejprve soud projedná péči o ně, dětem je ustanoven opatrovník – orgán sociálně-právní ochrany dětí, který chrání jejich zájmy.

 

 

Kde řešit?

Soud, Občanská poradna, Magistrát města Děčín – orgán sociálně-právní ochrany dětí

 

Co potřebujete:

 

Pokud se oba manželé chtějí rozvést a jsou schopni se na všem souvisejícím domluvit (zejména na vypořádání společného jmění včetně závazků popř. dluhů) je možné využít tzv. smluvní zjednodušený rozvod, kdy soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství. Ke smluvnímu rozvodu je potřeba donést notářsky ověřené smlouvy. Pokud se manželé na rozvodu nedomluví, soud zahájí řízení na návrh jednoho z nich, tzn. je zapotřebí podání návrhu.

 

 

Poplatky:

Poplatek za podání žaloby na rozvod manželství je 2.000,-Kč

 

Kdo je vám k dispozici:

Magistrát města Děčín, OSPOD, tel. 412 593 153, Mgr. Iva Stránská, vedoucí OSPOD (pouze při rozvodu s nezletilými dětmi a úpravě jejich výchovy a výživy, poskytnutí vzorů, šetření podmínek pro výchovu a vypracování zprávy pro soudní jednání) – bezplatná služba

Občanská poradna Děčín, tel. 412 517 368, poskytnutí a vysvětlení vzorů smluv a návrhů – bezplatná služba

Notáři (konkrétního notáře lze vyhledat např. v telefonním seznamu či na internetu www.nkcr.cz ) ověření dohod k smluvnímu rozvodu včetně jejich sepsání – hrazená služba

Právní zástupci (konkrétního právníka lze vyhledat např. v telefonním seznamu či na internetu www.cak.cz ) – hrazená služba