Co dělat, když... mě potká domácí násilí

Krátký popis:

DN zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k němuž dochází mezi blízkými osobami a většinou žijí ve společné domácnosti.  Obětí DN bývají většinou ženy, pachateli obvykle jejich současní i bývalí partneři. K násilí dochází i na dětech, starých osobách, na mužích ze strany žen i k násilí v homosexuálních vztazích.

Formy DN:

  1. fyzické násilí  - bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí a další fyzické útoky, tahání za vlasy, vláčení v úchopu, ohrožování zbraní
  2. psychické násilí -  nadávky, obviňování, ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku, potravy, vydírání sebevraždou, ničení věcí
  3. sexuální zneužívání – znásilnění, donucení k sexu či sexuálním praktikám, které oběť běžně odmítá
  4. sociální izolace – bránění v kontaktu s rodinou, přáteli, sledování pohybu, telefonátů, pronásledování
  5. ekonomická kontrola – omezování přístupu k financím, vytvoření závislosti na partnerovi, snaha zakázat chodit do práce, ven

DN většinou začíná nenápadně tak, že oběť si často ani nevšimne jeho prvních příznaků. Pokud není včas rozeznáno a zastaveno má stupňující se tendenci a nabývá na intenzitě. Často se objevuje ve více formách současně.

K DN nedochází neustále, střídají se období násilí a relativního klidu. Cyklus DN se střídá z fáze líbánek, vzrůstající tenze, konfliktu a usmiřování.

Děti mohou být:

                 přímou obětí DN – ze strany pachatele je směřováno na rodiče i dítě, pak je dítě dítětem ohroženým syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN)

           nepřímou obětí – dítě je svědkem DN,  může být přítomno incidentu nebo ne, být v jiné místnosti a „jen“ slyšet, vidět zranění dospělé osoby. Toto může ovlivnit příznivý citový, rozumový a mravní vývoj dítěte a i v tomto případě je dítě obětí DN 

 

Kde řešit?

Přivolat pomoc Policie České republiky při akutním ohrožení zdraví, bezpečí a života oběti do domácnosti.

Poradny: 

v Děčíně Krizová poradna, Občanská poradna, Intervenční centrum o.s. Spirála  – DN je ze zákona obsahem práce poradny – konzultační hodiny každý čtvrtek v Děčíně v prostorách Krizové poradny po telefonickém objednání , tel. 475  511 811

V případě přítomnosti nezletilých dětí v rodině  - OSPOD MM Děčín 

 

Co potřebujete:

Najít odhodlání věc řešit, neutajovat, neoddalovat. Doklady nejsou na první konzultaci potřeba žádné.

 

Poplatky:

Bez poplatků

 

Kdo je vám k dispozici:

Magistrát města Děčín – odbor sociálních věcí  - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Mgr. Iva Stránská, tel. 412 593 153, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

v případě její nepřítomnosti zastupující kolegyně