Co dělat, když... vybírám své budoucí povolání (Volba povolání pro ZŠ)


VOLBA POVOLÁNÍ

 

    Volba povolání je o hledání souladu mezi:

  • zájmy
  • schopnostmi
  • osobními vlastnostmi
  • zdravotním stavem
  • požadavky, které klade určité povolání

 

6 kroků před rozhodnutím

 

KROK 1. Zamysli se nad sebou. Kdo jsi, co umíš i co ti nejde.

Hledej svoje přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy a nedostatky a srovnej je s požadavky na studium a na výkon povolání. Přemýšlej o svých studijních výsledcích. 

 

KROK 2. Promluv si s nejbližšími o svých záměrech.

Ptej se, co si o nich myslí. Získáš podněty k dalšímu přemýšlení.

 

KROK 3. Najdi si informace o jednotlivých povoláních.

Jaké jsou požadavky na pracovníky, aby mohli vykonávat jednotlivá povolání? Jaký stupeň vzdělání a jaké obory  vzdělání vedou k jednotlivým povoláním? Na jakých školách jsou tyto obory vyučovány?  Kde najdeš podrobnosti o studiu?

 

KROK 4. Vytvoř si seznam zajímavých oborů a škol.

Porovnávej. Seznam se s obsahem vzdělávání jednotlivých oborů. Pak už můžeš hledat školy, které je nabízejí.

 

KROK 5. Jdi se podívat do všech škol, které tě zaujaly.

Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia. Vizitkou škol jsou také jejich webové stránky. Získej reference o škole. Jdi se podívat na burzu škol.

 

KROK 6. Zjisti si, kde po absolvování školy najdeš pracovní uplatnění.

Podívej se na statistiky.

 

 

 

S kým se mohu poradit?

 

rodiče a další příbuzní

výchovný poradce

třídní učitel

lékař

psycholog

speciální pedagog

kariérový poradce na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR Děčín  - LETÁČEK S KONKTAKTNÍMI ÚDAJI KE STAŽENÍ NÍŽE

 

 

Užitečné odkazy

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.msmt.cz

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr

www.tutor.cz

www.nuov.cz

www.csicr.cz

www.cermat.cz

www.istp.cz

www.narodnikvalifikace.cz

www.gwo.cz

www.budoucnostprofesi.cz

http://portal.mpsv.cz/sz/stat

www.czso.cz

www.skoladecin.cz

 

      

       Podívejte se na vzkazy od loňských deváťáků,

       jak prožívali odbdobí, kdy si vybírali střední školu a obor studia:

       https://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/2017_05_29_vzkaznik_lonsti_devataci_letosnim.pdf

 

 

 

   

 

Další informace