Přijetí dítěte do základní školyZákladní informace

Dítě, které do 31. 8. dosáhne šestého roku věku bude zapsáno k plnění povinné školní docházky. Dítě, kterému bude 6 let od 1. 9. do 31. 12., může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

S kým řešit?

O přijímání dětí do základní školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace.

Co potřebujete:

Rodný list dítěte a OP zákonného zástupce

Poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Průběh zápisu:

Termín vyhlašují ředitelé a ředitelky základních škol v Děčíně. Koná se každoročně v měsíci lednu – únoru – jeho přesný termín je zveřejněn v měsíci lednu prostřednictvím tisku - DD, Princip, letáčků umístěných na výlepových plochách města a v jednotlivých základních školách, na Internetu Magistrátu města.
Nahoru