Přijetí dítěte do mateřské školyKrátký popis:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.

S kým řešit?

O přijímání dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace. Jednáním ve věci přijetí dítěte je pověřena vedoucí pracoviště mateřské školy, do které žádáte dítě umístit.

Co potřebujete:

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. - Vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost. - OP zákonného zástupce. - Rodný list dítěte. - U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od vedoucí – ředitelky mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.

Poplatky:

- Úplata za předškolní vzdělávání. - Stravné.

Kdo je vám k dispozici:

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor školství a kultury Magistrát města Děčín.
Nahoru