ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, precoviště Děčín

Fakulta Jaderná a fyzikálně inženýrská
Adresa pracoviště Děčín I, Pohraniční 1288/1
Telefon 224 358 480
Studijní oddělení Dana Landovská
E-mail dana.landovska@fjfi.cvut.cz
Webové stránky www.cvutdecin. cz, www.fjfi.cvut.cz
Bakalářský studijní program Aplikace přírodních věd
Studijní obor Aplikace softwérového inženýrství
Možnost ubytování Ubytování je poskytováno studentum presenčního i kombinovaného studia ve Vzdělávacím středisku s ubytováním "Zámecká Sýpka"