ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, pracoviště Děčín

Fakulta Dopravní
Adresa pracoviště Děčín I, Pohraniční 1288/1
Vedoucí pracoviště Ing. Ondřej Smíšek
Telefon 224 358 409
Studijní oddělení Monika Švandová, George Černěcký, 224 358 408, 224 357 954
E-mail cernegeo@fd.cvut.cz
Webové stránky www.cvutdecin.cz, www.fd.cvut.cz
Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích
Studijní obor Dopravní systémy a technika
Možnost ubytování Ubytování je poskytováno studentum presenčního i kombinovaného studia ve Vzdělávacím středisku s ubytováním "Zámecká Sýpka".