Školní družina Vojanova při ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace

Adresa Vojanova 178/12, 405 02 Děčín VIII
E-mail petra.sabova@zavojanova.cz
Telefon 412 528 863, 604 348 175
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Petra Sabová
Webové stránky zsvojanova.cz/sd
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Karel Rajchl
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO – PÁ 6,00 hod. - 8,00 hod., 11,30 hod. – 17,00 hod., (do 13,30 hod. možnost vyzvednout dítě)
Pobyt venku 13,30 hod. – 14,30 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 30
Integrace žáků se zdravotním postižením ANO
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) ANO
Zájmové kroužky pro žáky ŠD výtvarná výchova, pracovní činnosti, plavání, sportovní činnosti, dramatická výchova
Pravidelné akce (celé družiny) turnaje ve vybíjené, florbalu, kopané, pěvecká soutěž Družinová superstar, karneval, divadlo nejméně 2x ve školním roce, zábavné odpoledne ke Dni dětí, Puzzliáda, Drakiáda, vánoční
a Mikulášská besídka, jarmark, spolupráce s MC Bělásek, spolupráce a účast na sportovní olympiádě ve ŠD Jílové, spolupráce se ŠD Jalůvčí, spolupráce na dílničkách s DDM Březiny, preventivní besedy s Městskou policií Děčín
Možnost využívání tělocvičny ANO, tělocvična ZŠ je využívána nejméně 2x týdně
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady ANO, školní hřiště s umělým povrchem + zatravněná část hřiště, pískoviště MC Bělásek, oplocená zahrada před školou
"Specifika" družiny • družina je součástí ZŠ a sídlí ve stejné budově
• stravování dětí zajištěno ve školní jídelně přímo v budově školy
• pravidelné návštěvy vlastního školního bazénu
• možnost využití tanečního sálu na škole
• návštěvy školní multimediální knihovny
• tkalcovský stav, malá trampolína, elektronické klávesy, PC, televize a DVD
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 150,- Kč / měsíc
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • převodem z účtu
• hotově (září samostatně 150,- Kč a další měsíce tři jednorázové platby na čtvrtletí – říjen až prosinec tj. 450,- Kč, leden až březen tj. 450,- Kč a duben až červen tj. 450,- Kč
Splatnost do 28. dne předcházejícího měsíce před čtvrtletím, kterého se platba týká