Školní družina Na Pěšině při ZŠ a MŠ, Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

Adresa Na Pěšině 330, 405 05 Děčín IX
E-mail zsbynov@seznam.cz
Telefon 775 861 913
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Marie Tesařová
Webové stránky zsbynov.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO - PÁ 6,00 hod. – 8,00 hod., 11,40 hod. – 16,40 hod.
Pobyt venku 13,30 hod. – 14,30 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 30
Integrace žáků se zdravotním postižením ANO
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) NE, přípravná třída není zřízena
Zájmové kroužky pro žáky ŠD keramika, flétna, taneční kroužek, Šikulové, Šikovné ruce, Malý kuchtík, sportovní hry, plavání
Pravidelné akce (celé družiny) projekt Finanční radosti a starosti, karneval, vánoční výstava, velikonoční výstava, družinový pětiboj, turnaj ve vybíjené, Olympiáda školních družin, první pomoc před prázdninami, výlety do dinoparku v Bautzenu a do aquaparku v Neustadtu
Možnost využívání tělocvičny ANO, 2 tělocvičny v budově ZŠ
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady ANO, školní hřiště
"Specifika" družiny • keramická dílna
• družina má k dispozici dobře vybavenou žákovskou kuchyňku
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 200,- Kč / měsíc
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • bankovním převodem
• složenkou
Splatnost do 25. dne v měsíci na měsíc následující