Školní družina Školní při ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI, příspěvková organizace

Adresa ZŠ a MŠ Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI
E-mail sborovna.vych@zszelenice.cz
Telefon 775 865 668
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Jitka Hájková
Webové stránky www.druzinazelenice.estranky.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Miroslav Kettner
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO – PÁ 6,00 hod. - 8,00 hod., 11,40 hod. - 16,30 hod., (vyzvednout dítě je možno do 13,30 hod. nebo po 15,00 hod.)
Pobyt venku v době od 13,30 hod. do 15,00 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 30
Integrace žáků se zdravotním postižením NE
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) ANO
Pravidelné akce (celé družiny) „Mikulášská“ a „Vánoční“ besídka, karneval, školní kolo sportovní olympiády, Den dětí, kreslíme na chodník, OLYMPIÁDA školních družin, divadelní představení a výstavy
Možnost využívání tělocvičny ANO, tělocvična ZŠ
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady ANO, hřiště, zahrada ZŠ
"Specifika" družiny • stravování dětí je zajištěno ve stejné budově
• možnost návštěvy pobočky Městské knihovny
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 200,- Kč / měsíc
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • měsíčně
• trvalým příkazem
Splatnost k 20. dni v měsíci na měsíc následující, první platba k 20.8. a poslední platba k 20.5.