Školní družina Sládkova při ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

Adresa Sládkova 1300/13, Děčín I
E-mail vera.steker@centrum.cz
Telefon 412 517 278
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Věra Štekerová
Webové stránky www.zsdckomen.cz/skolni_druzina.htm
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Olga Křivohlavá
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO – PÁ 6,00 hod. – 8,00 hod., 11,30 hod. – 17,00 hod. - do 13, 00 hod. je možno vyzvednout dítě
Pobyt venku 13,00 hod. – 15,00 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 30
Integrace žáků se zdravotním postižením x
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) přípravná třída není zřízena
Zájmové kroužky pro žáky ŠD výtvarná výchova, sportovní kroužek, pracovní činnosti, Inline Dance -step
Pravidelné akce (celé družiny) vytrvalostní běh, pěvecká soutěž, karneval, lehkoatletický trojboj, kouzelník, divadlo, vánoční (velikonoční) jarmark, MDD (soutěže), kreslení na chodník, OLYMPIÁDA školních družin
Možnost využívání tělocvičny tělocvična v budově ŠD a tělocvična v ZŠ Komenského
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady dětská hřiště v okolí ŠD, školní hřiště ZŠ Komenského nám.,
Lesní park pod Stoličním vrchem, Mariánská louka
"Specifika" družiny • k dispozici klubovna s PC s připojením na internet,
• stravování dětí je zajištěno ve stejné budově,
• polední klid,
• žáci dochází pravidelně do Městské knihovny v Děčíně (ruční dílny, promítání filmů, apod.)
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 150,- Kč / měsíc
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • složenkou,
• trvalým příkazem,
• jednorázová platba (září až prosinec tj. 600,- Kč, leden až červen tj. 900,- Kč)
Splatnost • k 15. dni v měsíci,
• první platba k 20. 8.,
• poslední platba musí proběhnout do 20. 5. daného školního roku