Školní jídelna při Mateřské škole a Základní škole Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Adresa Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI
E-mail kuchyn@zszelenice.cz
Telefon 775 865 667
Kontaktní osoba Jana Kubátová
Webové stránky www.zszelenice.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Miroslav Kettner
Způsob zahájení stravování podáním vyplněné přihlášky ke stravování
Jídelníček výběr z 2 jídel
Možnost dietního stravování na doporučení lékaře lze zajistit individuální dietní stravu
Doba výdaje stravy od 11,00 hod. do 14,00 hod.
Výdej stravy prostřednictvím čipu (vybírána kauce 115 Kč )
Ceny stravného • 1. - 4. třída (7 – 10 let): 22,- Kč, • 5. - 8. třída (11 – 14 let): 24,- Kč, • 9. třída (15 – dospělí): 25,- Kč
Placení stravného • převodem – na nástěnce zjistit částku k zaplacení a složit částku na účet školy č. ú. 15357483/0300, • hotově – cizí strávníci, • hotově – ve výjimečných situacích rodiče dětí
Způsob přihlašování a odhlašování stravy • osobně – v kanceláři vedoucí ŠJ, • telefonicky – 775 865 667, • e-mailem – kuchyn@zszelenice.cz, • přes objednávkový terminál prostřednictvím čipu, • přes internet na www.strava.cz – nutné přijít do ŠJ pro heslo
Možnost stravování cizích strávníků ANO
Výdej stravy pro cizí strávníky • od 11,00 hod. do 11,40 hod., • od 13,40 hod. do 14,00 hod.
Cena oběda pro cizí strávníky 45,- Kč
Bezbariérová jídelna NE
Kontaktovat organizaci