Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace

Adresa Vojanova 178/12, 405 02 Děčín VIII
E-mail ivana.bachiwski@zsvojanova.cz
Telefon 412 528 210
Kontaktní osoba Ivana Bachiwski
Webové stránky x
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Karel Rajchl
Způsob zahájení stravování podáním vyplněné přihlášky ke stravování v kanceláři vedoucí ŠJ
Jídelníček výběr ze 2 hlavních jídel
Možnost dietního stravování na doporučení lékaře lze zajistit individuální dietní stravu
Doba výdaje stravy od 11,40 hod. do 13,50 hod.
Výdej stravy prostřednictvím čipové karty
Ceny stravného • 1. - 4. třída (7 – 10 let): 28,- Kč, • 5. - 8. třída (11 – 14 let): 30,- Kč, • 9. třída (15 – dospělí): 32,- Kč
Placení stravného • příkazem k inkasu, • hotově
Způsob přihlašování a odhlašování stravy • přes internet (musí být heslo), • telefonicky, • přes terminál
Možnost stravování cizích strávníků NE
Výdej stravy pro cizí strávníky x
Cena oběda pro cizí strávníky x
Bezbariérová jídelna NE
Kontaktovat organizaci