Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

Adresa Jungmannova 640/3, 405 02 Děčín IV
E-mail Info@jungmanovka.cz
Telefon 412 531 590
Kontaktní osoba Eva Drescherová
Webové stránky www.jungmanovka.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace Eva Drescherová
Způsob zahájení stravování podáním vyplněné přihlášky ke stravování
Jídelníček výběr ze 2 hlavních jídel
Možnost dietního stravování na doporučení lékaře lze zajistit individuální dietní stravu
Doba výdaje stravy od 11,00 hod. do 14,45 hod.
Výdej stravy prostřednictvím bezkontaktního čipu (na bezkontaktní čip je vybírána kauce ve výši Kč 115,- Kč)
Ceny stravného žáci 6-10 let: 25,- Kč žáci 11-14 let: 27,- Kč žáci 15 a více let: 29,- Kč
Placení stravného • složenkou, • převodem - na nástěnce zjistit částku k zaplacení a složit částku na účet školní jídelny: č. ú. KB 637-431/0100, • fakturou - pouze pro organizace (po vystavení faktury - zpětně - 1. den v měsíci bude vystavena faktura na obědy za předchozí měsíc - zaplatit v termínu splatnosti), • hotově - cizí strávníci - ve dvou dnech v měsíci, • v hotovosti během měsíce - výjimečně s povolením ředitelky ŠJ
Způsob přihlašování a odhlašování stravy • osobně - v kanceláři účetní ŠJ, • telefonicky - 412 531 590, 775 636 817, • e-mailem: info@jungmanovka.cz, • přes objednávací terminál prostřednictvím čipu, • přes internet na www.strava.cz - nutné přijít do ŠJ pro heslo
Možnost stravování cizích strávníků ANO
Výdej stravy pro cizí strávníky od 11,00 hod. do 14,45 hod.
Cena oběda pro cizí strávníky 58,- Kč
Bezbariérová jídelna NE
Kontaktovat organizaci