Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace

Adresa Sládkova 1300/13, 405 02 Děčín I
E-mail vedouci@sj-sladkova.info
Telefon 412 516 745
Kontaktní osoba Miluše Procházková
Webové stránky www.sj-sladkova.info www.facebook.com/sjdecin.sladkova
Ředitel/ka příspěvkové organizace Miluše Procházková
Způsob zahájení stravování před zahájením stravování nutno vyplnit přihlášku ke stravování
Jídelníček výběr až ze 3 obědů
Možnost dietního stravování na doporučení lékaře lze zajistit individuální dietní stravu
Doba výdaje stravy V době od 11:00 hod. do 11:45 hod. v celém prostoru jídelny. V době od 11:45 hod. do 14:45 hod. v odděleném prostoru v zadní části jídelny. Oběd do jídlonosičů pouze v době od 11:00 hod. do 11:45 hod. O udělení výjimky je potřeba informovat ředitelku školní jídelny, která posoudí a následně povolí dle závažnosti výdej oběda do jídlonosičů po 11:45 hod.
Výdej stravy prostřednictvím optické karty nebo čipu (za optickou kartu na výdej stravy je vybírána kauce ve výši 35,- Kč, za bezkontaktní čip na výdej stravy je vybírána kauce ve výši 120,- Kč)
Ceny stravného • 1. - 4. třída (7 – 10 let): 25,- Kč, • 5. - 8. třída (11 – 14 let): 27,- Kč,• 9. třída, studenti, (15 – starší): 29,- Kč
Placení stravného • příkazem k inkasu, běžným účtem, • složenkou, převodem - na nástěnce zjistit částku k zaplacení a složit částku na účet jídelny: č. ú. 1533431/0100, • fakturou - pouze pro organizace, po vystavení faktury - zpětně - začátkem měsíce bude vystavena faktura na obědy za předchozí měsíc - zaplatit v termínu splatnosti, • platebními kartami (všichni strávníci), • hotově – pouze cizí strávníci jen ve dvou určených dnech v měsíci (výjimečnou platbu během měsíce povolí ředitelka ŠJ)
Způsob přihlašování a odhlašování stravy • osobně - v kanceláři účetní ŠJ, • telefonicky - 412 516 745, • e-mailem - ucetni@sj-sladkova.info, • přes objednávací terminál prostřednictvím čipu či optické karty, • přes internet na www.strava.cz - nutné přijít do ŠJ pro heslo
Možnost stravování cizích strávníků ANO
Výdej stravy pro cizí strávníky od 11,00 hod. do 11,45 hod., od 12,00 hod. do 12,30 hod., od 13,00 hod. do 13,30 hod., od 14,15 hod. do 14,45 hod.
Cena oběda pro cizí strávníky 58,- Kč
Bezbariérová jídelna ANO, i bezbariérové WC u jídelny
Kontaktovat organizaci