Školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Adresa Březová 369/25, 405 02 Děčín III
E-mail miloslava.hubnerova@email.cz
Telefon 775 861 992
Kontaktní osoba Miloslava Hűbnerová
Webové stránky www.zsamsbrezova.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Alena Čuříková
Způsob zahájení stravování podáním vyplněné přihlášky ke stravování v kanceláři vedoucí ŠJ
Jídelníček výběr ze 2 hlavních jídel
Možnost dietního stravování NE
Doba výdaje stravy od 11,15 hod. do 14,00 hod.
Výdej stravy prostřednictvím čipu
Ceny stravného • 1. – 4. třída (7 – 10 let): 23,- Kč, • 4. – 5. třída (11 – 14 let): 25,- Kč, • 9. třída (15 – dospělí): 27,- Kč
Placení stravného • složenkou, • převodem z účtu, • hotově - výjimečně s povolením ředitelky školy
Způsob přihlašování a odhlašování stravy • osobně v kanceláři ŠJ, • telefonicky – 775861992 možno i SMS, • e-mailem – miloslava.hubnerova@email.cz, • přes objednávací terminál, • na stránkách www.strava.cz (nutné přihlašovací údaje)
Možnost stravování cizích strávníků ANO
Výdej stravy pro cizí strávníky od 11,15 hod. do 11,30 hod.
Cena oběda pro cizí strávníky 50,- Kč
Bezbariérová jídelna NE
Kontaktovat organizaci