Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace

Zřizovatel Ústecký kraj
Ředitel/ka Daniela Jetelová
Kontakty 412 532 035 kancelář školy
731 577 672 ředitelka školy
412 531 863 ekonomka p. Jana Maixnerová
E-mail zusdc@zusdc.cz
Webové stránky www.zusdc.cz
Priority školy Hlavním posláním školy je vychovat vnímavého a citově bohatého jedince s širokým kulturním rozhledem a poskytnout mu základní umělecké vzdělání.
Obory zájmového vzdělávání výtvarný - VO
literárně dramatický - LDO
hudební - HO (hra na klavír, el. klávesové nástroje, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, gemshorny, bicí nástroje, sborový zpěv, solový zpěv)
Věkové složení žáků od předškolních dětí po žáky středních škol