středisko DDM Děčín - Březiny, Děčín XXVII

Adresa pracoviště Březiny 98, Děčín XXVII
E-mail breziny@ddmdecin.eu
Telefon 412 524 089, 412 524 782, 775 864 704
Kontaktní osoba - vedoucí pracoviště Marie Nedvědová
Webové stránky www.ddmdecin.eu
Ředitelka příspěvkové organizace Bc. Světluše Hochwalderová
Adresa ředitelství Teplická 344/38, Děčín IV
Charakteristika činnosti Posláním je vytvářet podmínky pro trvalé uspokojování potřeb dětí, mládeže i dalších klientů při realizaci jejich aktivit ve volném čase. Veškeré aktivity jsou zajišťovány profesionálními pedagogickými pracovníky a externími odborníky.
Zahájení činnosti v ZÚ podáním písemné přihlášky
Provozní doba PO - ČT: 08,00 - 18,00 hod., PÁ: 08,00 - 13,30 hod.
Formy zájmového vzdělávání pravidelná - zájmové útvary, táborová, příležitostná - akce pro veřejnost (Drakiáda, Den dětí, Pálení čarodějnic, bruslení, keramické tvoření, akce pro MŠ a ZŠ, aj.)
Oblasti zájmového vzdělávání technické, přírodovědné, sportovní, taneční a pohybové, výtvarné a ostatní (X-box, točení videí, zpracovávání fotografií, atd.)
Pravidelná činnost zájmové útvary
Věk účastníků od 3 do 99 let
Výše úplaty za zájmové vzdělávání dle náročnosti od 200,- Kč do 2.000,- Kč, permanentky 300,- Kč
Platba úplaty za zájmové vzdělávání hotově
Kontaktovat organizaci