Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 141, Verneřice

Zřizovatel Obec Verneřice
Ředitel/ka Mgr. Jana Kindlerová
Telefon 412 559 063
E-mail zsvernerice@volny.cz
Webové stránky www.zsvernerice.cz
Školní vzdělávací program "Objevovat, vědět, rozhodovat, abychom v životě obstáli"
Profilace školy Spádová škola pro žáky z okruhu cca 10 km, škola „rodinného typu“.
Priority školy V cílové rovině všeobecného vzdělávání poskytovat žákům spolehlivý základ a umožnit orientovat se na situace blízké životu a praktické jednání.
Jazykové vzdělávání Výuka anglického a německého jazyka
Spolupráce se školami v zahraničí NE
Pobyty NE
Volnočasové aktivity Sport, hudba, výpočetní technika
Školní klub NE
Školní družina 2 oddělení s celodenním provozem
Školní psycholog NE
Přípravná třída NE
Aktuální projekty Projekty čerpané z fondů EU v oblasti výpočetní techniky
Projekty zaměřené na primární prevenci
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola NE