Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, příspěvková organizace

Zřizovatel Město Benešov nad Ploučnicí
Ředitel/ka Mgr. Dagmar Tesarčíková
Telefon 412 586 366, 606 646 292
E-mail infozsbnpl@zsbnpl.cz
Webové stránky www.zsbnpl.cz
Školní vzdělávací program „Škola hrou“
Profilace školy výtvarná výchova, přírodovědné předměty, rozvoj technického vzdělávání
Priority školy • bezpečná, přátelská škola pro všechny
• individuální přístup a respektování osobnosti každého žáka
• příprava žáků na uplatnění v každodenním životě
Jazykové vzdělávání anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk - od 3. ročníku, 2. cizí jazyk od 7. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí Pestalozzi Gymnasium Heidenau
Pobyty výměnné pobyty v rámci mezinárodní spolupráce, lyžařský kurz, adaptační pobyty
Volnočasové aktivity ve spolupráci s partnery - keramický a výtvarný kroužek, kroužek gymnastiky, pěvecký sbor Klubíčko, výuka hry na hudební nástroj, střelecký kroužek, florbal
Školní klub NE (ale chystáme)
Školní družina ANO: PO - PÁ od 6,00 do 16,00 hod.
Školní psycholog ANO, ve spolupráci s PPP Děčín
Přípravná třída ANO
Aktuální projekty Školní mléko
Ovoce do škol
Zdravé zoubky pro 1. ročníky
Technické a přírodovědné vzdělávání Ústeckého kraje
Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO - integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách, speciální třídy s upraveným vzdělávacím programem (skupinová integrace), činnost asistentů pedagoga
Bezbariérová škola ANO, částečně - budova 2. stupně