Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace, Ludvíkovice 68

Zřizovatel Obec Ludvíkovice
Ředitel/ka Mgr. Lenka Demuthová
Telefon 412 526 813
E-mail demuthova@zsludv.cz
Webové stránky www.zsludv.cz
Školní vzdělávací program Škola pro všechny
Priority školy Kvalitní výchova a vzdělávání zaměřené na dovednosti žáků
Podpora individuality každého žáka
Komunikační dovednosti (ICT) a sociální vazby
Sportovní výchova
Environmentální výchova
Jazykové vzdělávání Anglický jazyk od 3. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí NE
Pobyty Výběrově dle tříd
Volnočasové aktivity V rámci činnosti ŠD
Školní klub NE
Školní družina ANO: od 6,30 hod. do 16,00 hod.
Školní psycholog NE
Přípravná třída NE
Aktuální projekty Ovoce do škol
Mléko do škol
Projekt EVO – Recyklohraní
Sedmikráska
Dotykové zařízení do škol
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola NE