Základní škola Jurta

Zřizovatel Jurta, o.p.s.
Ředitel/ka Mgr. Petra Landsperská
Telefon 605 853 590
E-mail info@lesniklub.cz
Webové stránky www.lesniklub.cz
Školní vzdělávací program “Kde jinde se o sobě více dozvědět, než v přírodě.”
Profilace školy Škola poskytuje vzdělávání, které svým činnostním a praktickým charakterem a svou smysluplností motivuje žáky k vlastní aktivitě při řešení problémů a k zodpovědnosti. Rozvíjí klíčové kompetence, odpovídající potřebám současné společnosti, zaměřuje se na rozvoj měkkých dovedností školáků.. Od září 2019 otevřela škola II. stupeň, který se postupně rozšiřuje.
Priority školy - Bezpečné, otevřené prostředí
- Zodpovědný přístup ke vzdělávání i k životu
- Propojování a posilování vztahu žák/yně – rodič - škola
- Posilování vnitří motivace k dalšímu seberozvoji a vzdělávání
- Rozvoj spontánní a radostné touhy po objevování
Jazykové vzdělávání anglický jazyk jako první cizí jazyk od 1. třídy, německý jazyk jako 2. cizí jazyk od 8. ročníku
Pobyty zimní a letní projektové týdny v Krkonoších
Školní klub zimní a letní projektové týdny v Krkonoších
Školní družina ANO (1.- 3. Třída), za pololetní poplatek 1500,- Kč také pro 4., 5. třídu
Školní psycholog ANO
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola NE
Kontaktovat organizaci