Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Jiří Brouček
Telefon 412 516 547, 777 621 949
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky www.zstyrs.cz
Školní vzdělávací program „Spolu to dokážeme…“
Profilace školy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše je škola, která velmi dbá o vzdělání a výchovu svých žáků.
Priority školy  zvýšený počet hodin výuky počítačů na I. a II. stupni, děti mohou využívat tři počítačové učebny
 zvýšený počet hodin anglického jazyka na I. a II. stupni
 integrace žáků se specifickými poruchami učení (dys poruchy)
 individuální přístup k žákům i rodičům
 rozvoj mimořádně nadaných dětí
 florbalové třídy
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 1. ročníku, německý jazyk od 8. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí Německo, Dresden
Pobyty pravidelné výjezdy pro všechny žáky školy do zahraničí (Anglie, Francie, Itálie, Chorvatsko, Rakousko), pravidelné školy v přírodě v ČR
Volnočasové aktivity 40 zájmových kroužků
Školní klub ANO (PO až PÁ 6,30 hod. - 7,45 hod. a 11,45 hod. - 16,20 hod.) Do činnosti školního klubu jsou zahrnuty i všechny zájmové kroužky, které škola nabízí. Školní klub má k dispozici 2 klubovny, počítačovou učebnu, kuchyňku.
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 16,45 hod.)
Školní psycholog ANO
Přípravná třída ANO www.zstyrs.cz/taxonomy/term/269 www.zstyrs.cz/zapisv2/pripravka.html
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola částečně