Základní škola a mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE
Telefon 412 528 863, 777 465 617
E-mail skola@zsvojanova.cz
Webové stránky www.zsvojanova.cz
Školní vzdělávací program „Úsilí, uplatnění, úspěch“
Profilace školy Škola je zaměřena na individuální přístup a dosažení co možná nejlepších výsledků dětí jak z mateřských škol, obou stupňů základní školy. Škola je také místem pro vzdělávání cizinců úřednímu jazyku České republiky, češtině.
Priority školy  zaměření na integraci a individuální výuku (žáci s poruchami učení a chování, talentovaní žáci)
 rozšířená výuka jazyků a informatiky
 rozšířené zapojení projektového vzdělávání
 široké spektrum sportovních aktivit (vlastní bazén v budově školy, školní hřiště, zmodernizované hřiště, tanečně pohybová místnost, velkokapacitní tělocvična pro fotbal, florbal, badminton, basketbal, volejbal…)
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 2. ročníku, německý jazyk od 6. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí Německo - Hainewalde
Pobyty sportovní kurzy, výchovně vzdělávací pobyty, jazykové pobyty v ČR i v zahraničí
Volnočasové aktivity kroužky sportovní a pohybové, turistické, rozvíjející zručnost, kulturní
Školní klub NE, multimediální knihovna ANO
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. -17,00 hod.)
Školní psycholog NE
Přípravná třída NE
Aktuální projekty ŠKOLA PRO VŠECHNY, „ŠABLONY“ VÝZVA 02_16_022, OBĚDY PRO DĚTI, OVOCE DO ŠKOL, ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ, ASOCIACE AKTIVNÍCH ŠKOL, PAŽIT, RECYKLOHRANÍ, RODIČE VÍTÁNÍ, FOND SIDUS
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola NE
Kontaktovat organizaci