Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Miroslav Kettner
Telefon 775 865 666
E-mail skola@zszelenice.cz
Webové stránky www.zszelenice.cz
Školní vzdělávací program „Základní škola“
Profilace školy Poskytujeme žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytváříme podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjíme osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Priority školy  výuka v oboru informační a komunikační technologie
 podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů
 rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích
 podporovat rozvoj pohybových dovedností, sportovní výchovu a vést žáky ke zdravému životnímu stylu
 rozvíjet estetické cítění žáků a aktivně je zapojovat do výtvarné tvorby
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 6. ročníku, německý jazyk od 3. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí Německo, Pirna, Pestalozzi Mittelschule
Pobyty zimní lyžařský kurz – Rakousko, letní sportovní kurz - Poslův Mlýn
Volnočasové aktivity Keramický kroužek
Školní klub NE
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 16,30 hod., 4 oddělení)
Školní psycholog NE
Přípravná třída ANO
Aktuální projekty ZE SOUSEDŮ SE STÁVAJÍ PŘÁTELÉ - Partnerská škola Pestalozzi Mittelschule Pirna
Ovoce do škol
Zjednodušené projekty – Šablony I – čtenářský klub, doučování, příprava, tandemová výuka
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola NE – možnost spolupráce s asistentem pedagoga, který pomáhá i při přemísťování zdravotně znevýhodněných žáků
Kontaktovat organizaci