Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Vít Průša
Telefon 412 537 133, 723 464 622
E-mail posta@zsnastrani.cz, vit.prusa@zsnastrani.cz
Webové stránky www.zsnastrani.cz
Školní vzdělávací program „Cesta k osobnosti“
Profilace školy Základním principem je všestranný rozvoj žáka, který si v rámci bohaté nabídky vzdělávacích akcí školy nachází svou vlastní cestu. Do tohoto procesu jsou v maximální možné míře vtaženi také rodiče. Prožitek alespoň jednoho většího úspěchu je základním stavebním prvkem našeho vzdělávání. Škola využívá ve větší míře přirozeného vztahu dětí k rytmice a hudbě.
Priority školy  individuální přístup
 jazyková vybavenost
 schopnost adaptace žáka v různých situacích a jeho následné uplatnění
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 1. ročníku, německý jazyk od 7. ročníku
Pobyty zahraniční poznávací výjezdy (např. Itálie, Velká Británie, Francie atd.)
Volnočasové aktivity školní pěvecký sbor Kvítka ze Stráně, školní kapela Yxes Joke, školní redakce Letňák, Divadýlko na Stráni a další kroužky a zájmové činnosti
Školní klub ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 8,55 hod. a 11,40 hod. – 16,00 hod.)
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 8,00 hod. a 11,40 hod. – 17,00 hod., 5-6 oddělení)
Školní psycholog ANO
Přípravná třída NE
Aktuální projekty Praktickou cestou do života, kde i mobilní technologie pomáhají (Šablony II)
Škola pro všechny
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola NE
Kontaktovat organizaci