Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.
Telefon 412 544 271, 775 861 912
E-mail zsbynov@seznam.cz
Webové stránky www.zsbynov.cz/
Školní vzdělávací program „Vzdělání pro všechny“
Profilace školy Kromě běžných tříd jsou otevřeny třídy pro děti s upraveným vzdělávacím programem, tedy pro děti s poruchami učení a chování. Od roku 2014 je škola Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Priority školy  poskytování kvalitního základního vzdělání a všestranný rozvoj všech žáků školy včetně žáků s poruchami učení a chování
 rozvoj ZŠ jako Fakultní školy PF UJEP Ústí n. L. – další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění nových metod do výuky, praxe studentů
 zaměření se na logopedickou péči v logopedických třídách
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 3. ročníku, další cizí jazyk (německý, ruský jazyk) od 7. ročníku, anglické konverzace (třídy pro děti s upraveným vzdělávacím programem)
Spolupráce se školami v zahraničí Malajsie, Penempang
Pobyty lyžařský výcvikový kurz, pravidelné ozdravné pobyty nebo školy v přírodě
Volnočasové aktivity zájmové kroužky ŠD, výtvarné činnosti (k dispozici dvě keramické dílny vybavené hrnčířskými kruhy a vypalovacími pecemi), sportovní aktivity (k dispozici dvě tělocvičny a školní hřiště v areálu školy), volnočasový klub sdružení Prosapia
Školní klub NE
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 8,00 hod. a 11,40 hod. – 16,40 hod., 3 oddělení, zájmové kroužky – angličtina, informatika, keramika a výtvarné činnosti, sportovní hry, plavání, vaření)
Školní psycholog NE
Přípravná třída NE
Aktuální projekty EU PENÍZE ŠKOLÁM PODPORY PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI RECYKLOHRANÍ
OVOCE DO ŠKOL
METODIK
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola NE
Kontaktovat organizaci