Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Věra Floriánová
Telefon 731 495 233
E-mail reditelka@zsbreziny.cz
Webové stránky www.zsbreziny.cz
Školní vzdělávací program „Škola = základ života“
Profilace školy Ekologická výchova – v rámci environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty děti, žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci integrovaně přistupují ke zkoumání a uvědomování si vztahů člověka a prostředí. Ve spolupráci školy s rodinou, obcí a dalšími subjekty utváříme odpovědné postoje k životnímu prostředí.
Priority školy  orientace na žáka, respektování jeho osobního maxima a individuálních potřeby
 preference efektivní, profesionální a promyšlené práce učitele
 vytváření zázemí, které rozvíjí tvořivost, zohledňuje možnosti a vybavuje každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 1. ročníku, německý jazyk od 7. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí Španělsko, Guadalajara Anglie, Bristol Německo, Pirna
Pobyty ŠKOLA U MOŘE - alternativní výuka
Volnočasové aktivity sportovní, hudební, výtvarné, dramatické, literární, modelářské, fotografické, turistické
Školní klub NE
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 16,00 hod., 2 oddělení, kroužky – sportovní a rukodělný)
Školní psycholog ANO
Přípravná třída NE
Aktuální projekty SFUMATO / splývavé čtení
EKOŠKOLA
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola částečně
Kontaktovat organizaci