Základní škola Komenského Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Olga Křivohlavá
Telefon 412 517 063, 412 518 178
E-mail skola@zsdckomen.cz
Webové stránky www.zsdckomen.cz
Školní vzdělávací program „Zdravé učení“
Profilace školy Rozvoj čtenářské gramotnosti, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, podpora sportu ve škole.
Priority školy  kvalifikovanost učitelského sboru a dobré výsledky pedagogické práce
 dobrá úroveň mezilidských vztahů
 předcházení kázeňským problémům a šikaně
 spokojenost rodičů se školou, spokojenost pedagogů
 poskytovat vzdělání všem bez rozdílu
 systematicky pracovat se žáky a rodiči potřebující pomoc
 utvářet zdravé kolektivy dětí
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 1. ročníku, německý jazyk od 7. ročníku volitelný, od 8. ročníku povinný
Pobyty ozdravné pobyty pro 1. a 2. stupeň, lyžařský výcvik pro 1. a 2. stupeň
Volnočasové aktivity sportovní, jazykové, výtvarné, turistické, přírodovědné kroužky a kroužek programování
Školní klub NE
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 17,00 hod., 7. oddělení)
Školní psycholog NE
Přípravná třída NE
Aktuální projekty  ROSTEME S KNIHOU,
 CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
 ADOPCE ZVÍŘETE ZOO DĚČÍN
 TŘÍDÍME VE ŠKOLE
 ŠKOLNÍ MLÉKO,
 OVOCE DO ŠKOL
 DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZŮ,
 AJAX
 AKTIVNÍ ŠKOLA, STUDENTI SOBĚ,
 PROJEKT KAMARÁD
Šablony MŠ a ZŠ 2
Obědy pro děti
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO (1. – 3. ročník)
Bezbariérová škola NE
Kontaktovat organizaci