Základní škola Děčín II, Kamenická 1145/50, příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Jaroslav Skála
Telefon 412 526 498, 775 859 790
E-mail skala@zskamenicka.cz; info@zskamenicka.cz
Webové stránky www.zskamenicka.cz
Školní vzdělávací program „Cesta ke vzdělání – Základní škola Děčín II, Kamenická 1145“
Profilace školy Škola se všeobecným vzděláváním žáků bez oborového zaměření. V rámci ŠVP máme stanovených pět prioritních oblastí.
Priority školy  podpora zavádění a využívání výpočetní techniky ve výuce všech předmětů
 rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích
 podpora rozvoje pohybových dovedností, sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu
 rozvoj estetického cítění žáků a jejich aktivní zapojování do dění svého města, poznávání svého okolí
 rozvoj poznání o životním prostředí, ochraně krajiny a zapojování žáků do ekologických aktivit
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 2. ročníku, německý nebo ruský jazyk od 8. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí NE
Pobyty adaptační kurzy, pravidelné výjezdy na ŠVP po ČR, lyžařské kurzy (Klínovec), poznávací pobyty do Anglie, cyklisticko-sportovní kurzy, turistické exkurze
Volnočasové aktivity výuka hry na hudební nástroje, sborový zpěv, výtvarné a keramické kroužky, kurzy angličtiny, sportovní kroužky, horolezení, atletika, gymnastika, ekokroužky
Školní klub ANO (PO až PÁ 12,35 hod. – 16,00 hod.)
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 16,30 hod., 6 oddělení)
Školní psycholog ANO
Přípravná třída NE
Aktuální projekty MLÉKO DO ŠKOL
OVOCE DO ŠKOL
GLOBE
RECYKLOHRANÍ
SMART VZOROVÁ ŠKOLA RODIČE VÍTÁNI
PRO ŠKOLY
DROGY TROCHU JINAK
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola NE
Kontaktovat organizaci