Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace

Zřizovatel Statutární město Děčín
Ředitel/ka Mgr. Bc. Alena Tomášková
Telefon 412 531 729, 723 536 763
E-mail alena.tomaskova@machovka.cz, info@machovka.cz
Webové stránky www.machovka.cz
Školní vzdělávací program „Škola pro tebe i pro mě“
Profilace školy Informační technologie, globální výchova, tělesná výchova
Priority školy  snažíme se maximálně rozvíjet a podporovat osobnost, potenciál a kreativitu každého žáka i učitele
 vytváříme moderní, podnětné a vstřícné prostředí, ve kterém se budou všichni cítit spokojeně a bezpečně
 snažíme se o maximální propojení vzdělávání a praktického života tak, aby se naši žáci dokázali co nejlépe uplatnit ve svém dalším vzdělávání a životě
Jazykové vzdělávání anglický jazyk od 1. ročníku, německý jazyk od 8. ročníku
Spolupráce se školami v zahraničí Německo, Anglie
Pobyty výjezdy: 1. a 9. třídy, 6. třídy…, lyžařský kurz pro 2. stupeň, letní sportovní kurz pro 2. stupeň, zahraniční výjezdy (Anglie a Skotsko, Německo, Itálie), vzdělávací výjezdy učitelského sboru (2× ročně)
Volnočasové aktivity 23 kroužků: keramický, sportovní (např. horolezecký, florbal...) hudební (kytara, klavír, flétny), deskové hry, výtvarné, jazykové …, pravidelné výlety a exkurze
Školní klub ANO (PO až PÁ 7,00 hod. – 17,00 hod.)
Školní družina ANO (PO až PÁ 6,00 hod. – 17,00 hod.)
Školní psycholog ANO
Přípravná třída NE
Aktuální projekty ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I "Škola není nuda",
UČÍME SE SPOLU, INKLUZE DO ŠKOL,
TANDEM (česko-německá spolupráce mládeže),
STAGES,
IKAP B, MAP rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, UČÍME SE UČIT SPOLU,
OVOCE DO ŠKOL
Možnost integrace zdravotně znevýhodněných dětí ANO
Bezbariérová škola ANO
Kontaktovat organizaci